Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών, θα διανείμει στους ωφελούμενους του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. των Δήμων Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ,τρόφιμα , ως εξής:

ΣΗΜΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΒΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ανατολή Δήμου Ιωαννιτών 20 & 21/04/2021
Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών 20 & 21/04/2021
Πεδινή Δήμου Ιωαννιτών 20/04/2021
Ζωγράφειο Δήμου Ιωαννιτών 21/04/2021 Οι ωφελούμενοι του συγκεκριμένου σημείου, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του covid-19, θα προσέλθουν την αναγραφόμενη ημερομηνία στον Ι. Ν. Περιβλέπτου για την παραλαβή των προϊόντων.
Πέραμα Δήμου Ιωαννιτών 21 & 22/04/2021
Ι.Ν. Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών 22 & 23/04/2021
ΚΕΠΑΒΙ Δήμου Ιωαννιτών 20,21,22 & 23/04/2021
Ερυθρός Σταυρός Δήμου Ιωαννιτών 22 & 23/04/2021 Στους ωφελούμενους Ρομά που διαμένουν στην περιοχή Νέας Ζωής Ιωαννίνων, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του covid-19, η παράδοση των προϊόντων θα γίνει κατ΄οίκον
Πράμαντα Δήμου Βορείων Τζουμέρκων 20/04/2021
Καλέντζι Δήμου Βορείων Τζουμέρκων 20/04/2021
Αγία Κυριακή Δήμου Δωδώνης 20/04/2021
Δερβίζιανα Δήμου Δωδώνης 20/04/2021
Δήμος Ζαγορίου 21/04/2021
Δήμος Κόνιτσας 21/04/2021
Δήμος Μετσόβου 21/04/2021
Δήμος Πωγωνίου 21/04/2021
Δήμος Ζίτσας 22/04/2021

Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν είναι κρέας, μοσχάρι και χοιρινό και βασίζονται στον παρακάτω κανόνα:
Σε οικογένειες από 1-4 μέλη: 2 τεμάχια μοσχάρι και 2 τεμάχια χοιρινό, του ενός κιλού ανά τεμάχιο.
Σε οικογένειες από 5 μέλη και άνω: 3 τεμάχια μοσχάρι και 3 τεμάχια χοιρινό, του ενός κιλού ανά τεμάχιο.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο σε έντυπη μορφή, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα, δύναται να παραλαμβάνονται αυτά από μέλος της οικογένειας με την αίτηση και το Α.Μ.Κ.Α του. Σε διαφορετική περίπτωση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο) απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.
Για την αποφυγή εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 παρακαλούμε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από αρμόδιους φορείς (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, χρήση γαντιών, αποφυγή συνωστισμού, κ.λ.π.). Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν σε κατάσταση για την παραλαβή των προϊόντων με δικό τους στυλό.