Την έντονη διαμαρτυρία του για την υποστελέχωση του δήμου του , εξέφρασε γραπτώς , μ΄επιστολή του , στον υπουργό Εσωτερικών , ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.
Σύμφωνα με το δήμαρχο , οι κενές οργανικές θέσεις στον Δήμο Χανίων ανέρχονται σήμερα σε 130 (45 εκ των οποίων στα Νομικά Πρόσωπα), ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα ανέρχονται στις 150, μετά από νέες αποχωρήσεις κυρίως λόγω συνταξιοδότησης.
Και αυτό ενώ από το …2008 , δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από το 2008 κι έκτοτε, πέραν της προκήρυξης ανταποδοτικών υπηρεσιών (3Κ/2018).
Η πρόσφατη δε περιβόητη «κινητικότητα» , αποτέλεσε για το δήμο Χανίων , όπως και για πολλούς άλλους δήμους , « χαριστική βολή» αφού περισσότεροι από 20 μόνιμοι υπάλληλοι μετήχθησαν σ΄ άλλες δημόσιες υπηρεσίες .
Και όλα αυτά , όταν ο δήμος Χανίων , εκτός από τις υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένος να προσφέρει έναντι των πολιτών της πόλης του , ο πληθυσμός της οποίας αυξάνεται κατακόρυφα τους μήνες της περιοριστικής περιόδου , κρίσιμες υπηρεσίες του , με ελάχιστο προσωπικό ,πολεοδομίας, τεχνικών υπηρεσιών πρόνοιας, εξυπηρετούν και τους άλλους περιαστικούς Δήμους του νομού .
Άραγε άλλος δήμαρχος, έχει αποτολμήσει να στείλει αντίστοιχη επιστολή στον υπουργό , δεδομένου ότι αντίστοιχη είναι η κατάσταση σε πολλούς δήμους;Ή απλώς το παίζουν ” επαναστάτες” μόνο στα “λόγια” σε συναδέλφους τους;