Στη μετατροπή των ΚΕΠ σ΄επιχειρήσεις , αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και το μέλλον των εργαζομένων σε αυτά, αποσκοπούν σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ ο « βομβαρδισμός» από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης , με διάφορες Οδηγίες-Αποφάσεις.
Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως γνωστόν , προΐσταται της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μια Στάσης, που εποπτεύει τα Κ.Ε.Π , τα οποία σε πρόσφατη εγκύκλιο του , αποκαλεί τις δημόσιες αυτές υπηρεσίες «Εντεταλμένα Γραφεία».

Συγκεκριμένα , η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρει ότι η Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης απέστειλε Πρόσκληση-Εντολή στα Κ.Ε.Π. της χώρας που δεν είχαν υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι, «αποδέχονται και θα τηρούν», με ότι αυτό συνεπάγεται, τους όρους της «Πολιτικής Ασφαλείας της Α.Π.Ε.Δ.» (Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου).
Η διαδικασία αυτή , σημειώνει , κρίθηκε απαραίτητη από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου τα Κ.Ε.Π., να προβαίνουν στη φυσική ταυτοποίηση των πολιτών που επιθυμούν να εκδώσουν Ψηφιακά Πιστοποιητικά, διαδικασία που εκτελούν ήδη εδώ και πολλά χρόνια, η οποία εφεξής σχεδιάζεται να λειτουργήσει σύμφωνα με (νέο) Ευρωπαϊκό πρότυπο.
Κατά την ΠΟΕ-ΟΤΑ , «αντί το εποπτεύον Υπουργείο να αποστέλλει τελεσίγραφα στους συναδέλφους στα Κ.Ε.Π., απειλώντας τους με Πειθαρχικές και Ποινικές κυρώσεις, οφείλει να γνωρίζει ότι, οι σημαντικοί αυτοί όροι της πολιτικής ασφαλείας, παρότι θεωρητικά είναι νόμιμοι, είναι πλήρως ανεφάρμοστοι, δεδομένης τόσο της κατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων των Κ.Ε.Π. και της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και των υποδομών και του τρόπου λειτουργίας των Κ.Ε.Π».
Ακόμη , επισημαίνει ότι στη συνέχεια,το υπουργείο προχώρησε στην τοποθέτηση συσκευών «μέτρησης ικανοποίησης των πολιτών» σε Κ.Ε.Π. της Αττικής για έξη (6) μήνες.
« Χωρίς , τονίζει , την παροχή εξηγήσεων πως ακριβώς και με τι τρόπο θα χρησιμοποιηθεί η συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων, κάτι τέτοιο θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και κόντρες μεταξύ των πολιτών και των εργαζομένων. Η επιλογή αυτή εκτιμάται πώς δεν θα συμβάλλει στη διευκόλυνση της ουσιαστικής εξυπηρέτησης των πολιτών. Αντιθέτως, η συγκεκριμένη ενέργεια προστίθεται στην προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο να απαξιώσει το έργο των Κ.Ε.Π. ως υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας, γεγονός που ευνοεί το σχεδιασμό ιδιωτικοποίησής τους».
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση , καταγγέλλει η ΠΟΕ-ΟΤΑ , «ετοιμάζεται να δώσει 25.000.000 ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία-«ανάδοχο», προκειμένου να προβεί στην τοποθέτηση υπαλλήλων της Ιδιωτικής Εταιρίας στα Κ.Ε.Π., οι οποίοι θα έχουν ως έργο την εκπαίδευση, ενημέρωση και προτροπή των πολιτών στη χρήση της Εθνικής Πύλης (gov.gr.), με στόχο την μείωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με φυσική παρουσία.
Προφανώς αγνοούν οι ιθύνοντες του Υπουργείου, ότι ήδη οι συνάδελφοι στα Κ.Ε.Π. ενημερώνουν τους πολίτες που γνωρίζουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας πώ
ς να εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών. Επομένως, γιατί χρειάζεται να προβεί η κυβέρνηση σε αυτή την κατασπατάληση εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα μπορούσε να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού και παροχή σύγχρονου εξοπλισμού, προκειμένου να ενισχυθούν στην πραγματικότητα τα Κ.Ε.Π. με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών;».
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ επισημαίνει ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι συνάδελφοι στα Κ.Ε.Π. εργάζονται δια ζώσης με συνεχή προσέλευση κοινού και με παγιωμένη πλέον την κατ’ εξακολούθηση ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων, παρόλο που λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, εξαιτίας των μέτρων προστασίας (βλ. άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων). Η κυβέρνηση, όμως, δεν έχει προβεί σε καμία πρόβλεψη άμεσου εμβολιασμού των συναδέλφων στα Κ.Ε.Π. που έρχονται σε καθημερινή επαφή με πλήθος πολιτών».
Επίσης δηλώνει ότι « στηρίζει απόλυτα τους συναδέλφους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), οπότε βάσει των καταγγελθέντων ενεργειών απαιτούμε από την κυβέρνηση, προκειμένου να συνδράμει στο έργο των Κ.Ε.Π. με γνώμονα την πραγματική εξυπηρέτηση των πολιτών:

• Να προβεί στην απόσυρση της απαίτησης της να προσυπογράψουν οι συνάδελφοι την Υπεύθυνη Δήλωση της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.), με την οποία τους μετατίθεται η ευθύνη να τηρούν τους όρους προστασίας Πολιτικής Ασφάλειας της Α.Π.Ε.Δ., χωρίς αυτοί να είναι εφαρμόσιμοι.
• Να προβεί σε απομάκρυνση των μηχανών μέτρησης ικανοποίησης των πολιτών που έχουν τοποθετηθεί σε Κ.Ε.Π.
• Να μην προχωρήσει στην κατασπατάληση Δημοσίου χρήματος χωρίς κανένα αντίκρισμα στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
• Να προχωρήσει στην στελέχωση των Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό.
• Να παρέχει στα Κ.Ε.Π. υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
• Να προωθήσει τον κατά προτεραιότητα εθελοντικό εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού (COVID-19) σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στα Κ.Ε.Π».