Συνεχίζονται, χωρίς διακοπή, από τους υπαλλήλους πυρασφάλειας του Δήμου
Αιγάλεω, τη Δημοτική Αστυνομία και Εθελοντές, με την επίβλεψη του
Δημάρχου, Γιάννη Γκίκα και του Αντιδημάρχου Πρασίνου Παναγιώτη
Μανδραφλή, οι περιπολίες στο Δημοτικό Άλσος Αιγάλεω, για την αποφυγή του
κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.
Η δε υδροφόρα του Δήμου βρίσκεται πάντα σε
ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο.
Κάτι που δυστυχώς δεν πράττουν ορισμένοι από τους κοντινούς δήμους του, στα δικά τους άλση .