Υπεγράφη, η σύμβαση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του οικισμού Κάτω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου (ΕΕΛ-ΔΙΚΤΥΑ)» μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και της αναδόχου εταιρείας.
Πρόκειται για ένα το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και το τελικό ποσό σύμβασης είναι 1.319.083,31 €.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς, της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και των δικτύων διάθεσης των επεξεργασμένων στον οικισμό των Κάτω Ασιτών. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: την κατασκευή όλων των έργων υποδομών (δίκτυα ακαθάρτων, αντλιοστάσιο, ΕΕΛ, διάθεση επεξεργασμένων), το σύστημα της βιολογικής επεξεργασίας, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις καθώς και όλες τις δοκιμές και τις ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. Επίσης περιλαμβάνει τη δοκιμαστική λειτουργία της Ε.Ε.Λ. για έξι (6) μήνες και τη 10ετή λειτουργία και συντήρηση της.

Προηγούμενο άρθροΕύσημα Χαρδαλιά στον ΣΠΑΥ για την προστασία του Υμηττού
Επόμενο άρθρο