Κ. Ασκούνης , πρώην δήμαρχος Καλλιθέας :Ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, η ενημέρωση και η συνεργασία με τους φορείς είναι έννοιες άγνωστες για τον κ. Κάρναβο