Ο Δήμος Θηβαίων, συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θηβαίων, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα,σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ – ΓΛΩΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ I 50
2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους η
ψευδοαρχάριους υποψηφίους 125
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν
κατακτήσει σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής
γλώσσας 175
4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Β1(ειδικών σκοπών): Με έμφαση στην
Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου 195
5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Β1: Ο υποψήφιος μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις 185
6 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-Eπικοινωνία στην καθημερινή ζωή Α1 125
7 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή Α2 175
8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 25
9 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25
10 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 25
11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (Socialmedia) 25
12 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 25
13 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 25
14 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 25
15 ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 25
16 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 50
17 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή) 25
18 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 25
19 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 50
20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 25
21 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 25
22 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 25
23 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ 25
24 ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 25
25 ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α1 50
26 ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α2 50
27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25
28 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 25
29 ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 12
30 ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 12
31 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ :ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapidtest ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων (www.thiva.gr) ή να απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2262350610 Τμήμα Παιδείας Δήμου Θηβαίων
2262350603 & 2262350604 Κοιν. Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων
2262028570 Κέντρο Κοινότητας & ΚΕΜ Δήμου Θηβαίων (Οδός Τέρμα Μακαρίου Πυρί Θηβών)
Ταχ. Διεύθυνση: Κύπρου 3
Email:desep@thiva.gr
kprostasia@gmail.com