Με σημαντικότερο θέμα την ενημέρωση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Άλσους Βεΐκου μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 1591/2021 απόφασης του Αρείου Πάγου , συνεδριάζει την Τετάρτη , 5 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου.
Άλλα θέματα είναι τα εξής
1ο Κατανομή 3ης Δόσης έτους 2022 συνολικού ποσού 92.920,41 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές
Πρόεδρος ΔΕΠ
2ο Αντικατάσταση εκπροσώπων από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της ΔΕΠ. κ. Ιωάννης Κορρές
Πρόεδρος ΔΕΠ
3ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την ανάθεση της σύνταξης νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Άλσος Βεΐκου μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 1591/2021 απόφασης του Αρείου Πάγου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
4ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
5ο Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία και συγκρότηση επιτροπής επιβεβαίωσης αντικειμένων καταστροφής (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006). κ. Αναστασία Κάζαγλη
Αντιδήμαρχος
6ο Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018». Κ. Ιωάννης Ρωμανός
Πρόεδρος Δ.Σ.
7ο Έγκριση 3ου και Τελικού Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου. κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
8ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
9ο Έγκριση της Οικονομικής Ενίσχυσης δικαιούχων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου και απόρριψης των μη δικαιούχων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 301/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου
Αντιδήμαρχος
10ο Έγκριση προγράμματος «Ψυχική Υγεία για όλους». κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου
Αντιδήμαρχος
11ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου
Αντιδήμαρχος
12ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 14866/02-06-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου
Αντιδήμαρχος
13ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 15365/07-06-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου
Αντιδήμαρχος
14ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 22473/29-08-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου
Αντιδήμαρχος
15ο Εισήγηση μετατόπισης έξι (6) δένδρων στη Λ. Βεΐκου 84. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

Προηγούμενο άρθροΑποφασίζει για τη ΜΠΕ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
Επόμενο άρθροΠαραχωρήθηκαν 164,5 στρ του πρώην αεροδρομίου στο δήμο Αργυρούπολης-Ελληνικού.Ιστορική μέρα για το Δήμο