Κοντεύει να περάσει ο Μάρτιος και ο δήμος Βέροιας , τώρα συζητά στο Δημοτικό του Συμβούλιο και ψηφίσει τα έργα αλλά και τον προυπολογισμό για το χρόνο που διανύουμε .
Κάτι που όφειλε να είχε πράξει από τον περασμένο Οκτώβριο και οπωσδήποτε πριν την έλευση του 2021.
Οι ευθύνες μπορεί να βαραίνουν την πολιτική ηγεσία του δήμου ωστόσο τέτοιες αρνητικές καταστάσεις έχουν αντίκτυπο σ΄όλο το θεσμό . Διότι δίνουν προσχήματα σ΄όσους αντιδρούν στην αναβάθμιση του ρόλου των δήμων και την αυτοτέλεια τους.