Η Μονάδα Λυμάτων , ο ισολογισμός και εκλογή Συμπαραστάτη Δημότη , περιλαμβάνονται στη « διπλή» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας τη Δευτέρα , 20 του μηνός .
Η πρώτη έχει ως μοναδικό θέμα την έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βέροιας, διαχειριστικής περιόδου 2020 ενώ η δεύτερη , που θα ακολουθήσει αμέσως μετά τα εξής :
ΘΕΜΑ 1ο : Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
ΘΕΜΑ 2ο : Επί πρότασης του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» Παύλου Παυλίδη για τη διατύπωση απόψεων σχετικά με τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για το έτος 2022
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη καθορισμού του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου»
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ 6ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την παραχώρηση από την ΠΕ Ημαθίας τμήματος του υπ’ αριθ 1147ζ αγροτεμαχίου της Κοινότητας Πατρίδας σε ιδιώτη.
ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), ειδών παντοπωλείου και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού
ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και του αναπληρωτή του, ως χρήστης της διαδικτυακής εφαρμογής της Τράπεζας της Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).
ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου υλοτομίας των δημοτικών αλσών για την καταπολέμηση προσβολών από φλοιοφάγα έντομα.
ΘΕΜΑ 12ο : Επί αιτήματος της εταιρίας «Πατσίκας Εκδοτική» για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου.

Προηγούμενο άρθρο9 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας
Επόμενο άρθροΚαι λογοθεραπεία στα Δημοτικά Ιατρεία Νίκαιας- Ρέντη