Και για έξι μήνες μετά τη λήξη του lockdown, ζητά την επέκταση των μέτρων ανακούφισης των επιχειρηματιών του Κορυδαλλού, ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για τον Κορυδαλλό » Νίκος Κατσούλης .
Ο κ. Κατσούλης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτό το ποσό του 1.1 εκ. € της έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Αντίθετα , η Δημοτική Αρχή καταγγέλλει είναι μόνο για το χρονικό διάστημα που διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα και αφορούν αποκλειστικά την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού καθώς και αυτή των τελών παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου.
Ωστόσο , σημειώνει ότι σύμφωνα με τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, φαίνεται ότι οι επιπτώσεις στα οικονομικά του Δήμου, από τις απαλλαγές που εφαρμόστηκαν στο προηγούμενο κύμα πανδημίας, ήταν αμελητέες.
«Οι επιπτώσεις για τον Κορυδαλλό, αν δεν ληφθούν γενναία μέτρα, μπορεί να μην είναι αντιστρεπτές, ειδικά για μια περιοχή που δοκιμάζεται ήδη από πολύ μεγάλη ανεργία.
Από το προηγούμενο lockdown,το «μαζί» για τον Κορυδαλλό κατέθεσε αναλυτική και τεκμηριωμένη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.
Δυστυχώς οι προτάσεις μας αξιοποιούνται ανεπαρκώς και αποσπασματικά από την συμπαράταξη Χουρσαλά-Δημόπουλου» τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της παράταξης .