Διανομή τροφίμων για το ΠΑΣΧΑ πραγματοποίησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αιγάλεω στους ωφελούμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Η διανομή των προϊόντων ήταν εμπλουτισμένη σε ποσότητες, λόγω των εορτών του Πάσχα, ανάλογες με τον αριθμό των μελών των ωφελούμενων οικογενειών.
Η διανομή πραγματοποιήθηκε, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας, χωρίς καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για τους δικαιούχους και με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ωφελούμενου.
«Δείχνοντας την αλληλεγγύη με πράξεις, εντείνουμε τις προσπάθειες ώστε κανείς συνάνθρωπος μας να μη μείνει αβοήθητος» , δήλωσε ο δήμαρχος , Γιάννης Γκίκας .