Σε ποδηλατούπολη, φιλοδοξεί να μετασχηματίσει την πόλη των Σερρών , η Δημοτική Αρχή Χρυσάφη.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει σε πλήρη εξέλιξη σημαντικά έργα επέκτασης και ενοποίησης των ποδηλατοδρόμων.
Όμως αντιλαμβανόμενη ότι για να γίνει «ποδηλατούπολη» δεν αρκούν μόνο τα έργα αλλά και η συμμετοχή ιδιαίτερα των πολιτών , « επενδύει» σ΄αυτό.Ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες και διαμορφώνοντας ανάλογη συνείδηση στους «αυριανούς» πολίτες της .
Έτσι στο πλαίσιο αυτού , προ ημερών μοίρασε -δωρεάν παρακαλώ_ 307 ολοκαίνουργια ποδήλατα με συγκεκριμένες μάλιστα σύγχρονες- προδιαγραφές.
Είθε κι άλλοι δήμαρχοι να υιοθετήσουν την αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία του κ. Χρυσάφη.