Ιδιαιτέρως σημαντικά είναι τα θέματα που θα απσχολήσουν τη διήμερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στις 25 και 26 του μηνός.
Στην πρώτη συνεδρίαση , 25 του μηνός, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Ακάλυπτες εξακολουθούν οι επιχειρήσεις της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης από τις καταστροφές του Ιανού.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ποια η θέση της ΠΙΝ στην υπόθεση της παράνομης αγοραπωλησίας του Ναυαγίου ;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Η πορεία σημαντικών έργων για τη Ζάκυνθο.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία» κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη έργων οδικού δικτύου στη Ζάκυνθο.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Τι γίνεται με τα προβλήματα στην Διαχείριση των απορριμμάτων στην Ζάκυνθο που οξύνονται ιδιαίτερα ενόψει της θερινής περιόδου.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.
ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικού της 10ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: 6η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 4ο: Ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.
Εισηγήτρια: H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στα Ιόνια Νησιά, Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ – έργα και προοπτικές.
Εισηγήτρια: H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 6ο: Επικαιροποίηση της 196-20/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα: «Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Στροφάδων» μεταξύ των συμβαλλομένων α) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , β)της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και γ) της Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου και Στροφάδων που εγκρίθηκε με την αρ. 68-6/23-03-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων περιόδου στην Π.Ε Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του τοπικού συγκοινωνιακού φορέα, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 170/2003.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς

ΘΕΜΑ 9ο : Αποδοχή οφειλών της εταιρείας ΑΕΝΑΚ στο πλαίσιο εκκαθάρισής της.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 10ο :Ενημέρωση για την πορεία του CLLD LEADER του Δικτύου Συνεργασίας ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

Η δεύτερη συνεδρίαση έχει τα εξής :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Γιατί καθυστερεί η υλοποίηση του έργου του λιμανιού στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Η παλιά πόλη της Κέρκυρας ανοχύρωτη σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Θα πάρετε μέτρα για το άκρως επικίνδυνο οδικό δίκτυο στην Β. Κεφαλονιά που παραμένει χωρίς αποκατάσταση μετά τον ΙΑΝΟ , χωρίς διαγραμμίσεις, μπάρες και θαμνοκοπή ;
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Σχετικά με σοβαρό εργατικό ατύχημα που συνέβη στο ΣΜΑ Τεμπλονίου.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: “Παρουσίαση Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg με το ακρωνύμιο “BEST” – Συζήτηση για τον Φορέα Διαχείρισης Τράπεζας Σπόρων”.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

ΘΕΜΑ 2ο: Τεκμήριο ιδιοκτησίας επί δασών, δασικών και άλλης μορφής εκτάσεων στα Ιόνια Νησιά
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Αγίου Νικήτα – Καλαμίτσι στην Π.Ε Λευκάδα, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του φορέα «Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Λευκάδας».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας με το διακριτικό τίτλο ‘’THE KING JASON ZANTE’’, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 197 κλινών, που βρίσκεται σε γήπεδο καθαρού εμβαδού 24.237,20 τ.μ., στη θέση Παλιοβίγλα της Τοπικής Κοινότητας Πλάνου, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΑΣΩΝ Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου/ δραστηριότητας: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», με προσθήκη «ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΚΚ», που βρίσκεται στη θέση «ΦΑΝΗ-ΚΟΥΡΑΜΙΑ», Τ.Κ. Μαγαζιών, του Δήμου Παξών, Π.Ε. Κέρκυρας, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση και ανανέωση ισχύος της από με α.π. 23891/11-3-11 ΑΕΠΟ, του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, υπό την επωνυμία «AEOLOS BEACH RESORT», λόγω αναβάθμισης από τεσσάρων αστέρων (4*) σε πέντε αστέρων (5*), με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας σε τελική 889 κλίνες (αύξηση κατά 198 κλίνες) και επέκταση του γηπέδου σε τελικό εμβαδόν 116.758,09τ.μ., στη θέση «Γιαλός» Δ.Ε Αχιλλείων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Π.Ε Κέρκυρας, με τον αγωγό διάθεσης μέρους των εκροών της ΕΕΛ του να βρίσκεται εντός της περιοχής Natura 2000, της εταιρείας ‘’ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΑΕ’’.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εξέδρα στη θέση ΒΟΥΤΟΥΜΙ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ. αρ.πρωτ.92757/03-12-2001 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΟΤ ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με το διακριτικό τίτλο ‘’LOUIS CORCYRA BEACH’’, δυναμικότητας 711 κλινών, κατηγορίας 5*, που βρίσκεται σε γήπεδο καθαρού εμβαδού 63.243,83 τ.μ., στη θέση Γουβιά, Δ.Ε Κερκυραίων, Π.Ε Κέρκυρας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, νέας ιδιοκτήτριας εταιρείας με την επωνυμία LEONIDAS HOTEL 3 A.E.».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 9ο: Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Ζακύνθου), σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022».
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου, κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

ΘΕΜΑ 10ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 11ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

ΘΕΜΑ 12ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 13ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 14ο : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Προηγούμενο άρθροΕργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης βλάστησης στην Ανατολική Αττική
Επόμενο άρθροΕξοντωτικές οι τιμές αντικειμενικής αξίας στο Δήμο Πλατανιά καταγγέλλει ο Μαλανδράκης