Δεν έχουν ενταχθεί οι μαθητές των Πρότυπων Σχολείων της Αττικής στο πρόγραμμα δωρεάν μεταφοράς ενώ η Περιφέρεια Αττικής μέχρι τώρα δεν έχει προβεί ούτε στην καταβολή του προβλεπόμενου σχετικού επιδόματος σε κάθε μαθητή καταγγέλλει η βουλευτής Β’ Πειραιά της « Ελληνικής Λύσης», Σοφίας –Χάιδω Ασημακοπούλου,
Σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς την υπουργό Παιδείας , αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής :
« Σύμφωνα με σχετική επιστολή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Προτύπων Σχολείων της Αττικής, με την περ. ε, του άρθρου 64, του Ν.4692/2020, καταργήθηκε, μεταξύ άλλων, η παρ. 4, του άρθρου 90, του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7.5.2019), όπου προβλεπόταν ότι η επιλογή των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους και ότι η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών βαρύνουν τους ασκούντες την γονική τους μέριμνα, τόσο για την πλήρη φοίτησή τους, όσο και για τη φοίτησή τους στους ομίλους.
Με βάση την ως άνω διάταξη του άρ. 90, του Ν.4610/2019, τα Πρότυπα Σχολεία δεν είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν μεταφοράς μαθητών/τριών και επομένως, μετά την κατάργησή της, πλέον, προβλέφθηκε η ένταξη και των Προτύπων Σχολείων στο πρόγραμμα της δωρεάν μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων, από την οικία τους στο σχολείο και αντίστροφα, που διέπεται, σήμερα, από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις περιφέρειες» (ΦΕΚ Β ́ 4217).
Η ως άνω διάταξη, του αρ. 90, παρ. 4, του Ν. 4610/2019, μέχρι την κατάργησή της, αποτελούσε τη νομική βάση της Περιφέρειας Αττικής (Διεύθυνση Παιδείας – Γεν. Δ/ νση Εσωτερικής Λειτουργίας) για τη μη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης των μαθητών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (βλ. ΑΠ: 846845/19-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής).
2 Μολονότι, ωστόσο, έχει ήδη παρέλθει ενάμισι έτος από τη δημοσίευση του Νόμου 4692/2020 και ήδη, βρισκόμαστε στα μισά του τρέχοντος διδακτικού έτους, τα Πρότυπα Σχολεία της Αττικής δεν έχουν, μέχρι και σήμερα, ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Αττικής, παρά τις εξαγγελίες ότι θα επιλυθεί διοικητικά το ζήτημα με συνεργασία των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών και της Περιφέρειας Αττικής.
Ταυτόχρονα, καμία μέριμνα δεν έχει ληφθεί για την καταβολή από την οικεία Περιφέρεια του προβλεπόμενου στο άρθρο 3, της υπ’ αρ. 50025/26.0.2018 Υπουργικής Απόφασης επιδόματος, υπολογιζόμενου βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας της κάθε οικογένειας από το σχολείο, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών, που πρέπει να ακολουθηθούν.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτάται η κυρία υπουργός:
Σκοπεύετε να αναλάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες που απαιτούνται, προκειμένου να ενταχθούν άμεσα τα Πρότυπα Σχολεία της Αττικής στο πρόγραμμα της δωρεάν μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Αττικής με σχολικά λεωφορεία (άρθρο 2, της ΚΥΑ 50025/2018), άλλως – και μέχρι την κατάρτιση των συμβάσεων των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών – προτίθεσθε να προβείτε στην επιδότηση των μαθητών βάσει της χιλιομετρικής (μονής διαδρομής) απόστασης της κατοικίας τους από το σχολείο (άρθρο 3, της ΚΥΑ 50025/2018);

Προηγούμενο άρθροΟι 5 λόγοι καταψήφισης από Ν. Ηλιόπουλο της σύμβασης παραχώρησης του «Λουμπαρδιάρη»
Επόμενο άρθροΜε «μηνύματα» η επίσκεψη Δούρου σε Ζενέτο