Με 11 θέματα θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη , το Σάββατο , 20 του μηνός , το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων . Όλα τα θέματα έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ 2ο: 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 της ΠΙΝ
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής στήριξης του κληροδοτήματος ‘’Μαρίας Μεταξάτου’’.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής .

ΘΕΜΑ 4ο: Αποκατάσταση της άνισης αντιμετώπισης του κλάδου των Σχολών Οδηγών, λόγω της εξαίρεσης τους από τα έκτακτα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, κ.Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 35 Γενικό Κανονισμό Λιμένα 20 ( Φ.Ε.Κ 444/8/1999) όπως ισχύει.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα το άρθρο 9 του Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α’/06-02-2001) όπως ισχύει.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με την αριθ. 2123/36/2001/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438 Β’/2001) Υ.Α. με θέμα « Διαδικασία, τρόπος συγκρότησης, λειτουργίας και έκφρασης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 8ο : Οι φαρμακευτικές ιδιότητες της μαύρης σταφίδας Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 9ο: Επαναπροσδιορισμός των Δασικών Χαρτών στα Ιόνια Νησιά και σύσταση Ομάδων Εργασίας για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών”
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ‘’Επτανησιακή Πρωτοβουλία’’ κ. Ιωάννης Ροντογιάννης.

ΘΕΜΑ 10ο: Συζήτηση και θέση του Π.Σ επί του Ν/Σ για το εκλογικό σύστημα στις Περιφέρειες και στους Δήμους.
Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.

ΘΕΜΑ 11ο: Σχετικά με τους πρόσφατους βανδαλισμούς στην περιοχή του Ερημίτη.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ‘’Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια’’ κ. Σπυρίδων Κοντομάρης.