Συνεδριάζει την Τρίτη , 2 Αυγούστου , το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης , με τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση αναφορικά με την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022
2. 5η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού για χρηματοδοτούμενα προγράμματα
3. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022
4.1η αναμόρφωση του σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Ο.Π.Δ. έτους 2022
5. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου για το έτος 2022, ορισμός μελών και προέδρου της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους.
6. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης στους αθλητικούς συλλόγους, αθλητικής περιόδου 2022-2023
7. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν ΚΥΕ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 18 στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης.

Προηγούμενο άρθρο10 θέματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου
Επόμενο άρθρο