Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών, θα πραγματοποιήσει διανομή ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ως εξής:

ΣΗΜΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΒΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ανατολή Δήμου Ιωαννιτών 24/03/2022
Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών 22/03/2022
Πεδινή Δήμου Ιωαννιτών 22/03/2022
Ζωγράφειο Δήμου Ιωαννιτών 21/03/2022 Οι ωφελούμενοι του συγκεκριμένου σημείου, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του covid-19, θα προσέλθουν την αναγραφόμενη ημερομηνία στον Ι. Ν. Περιβλέπτου για την παραλαβή των προϊόντων.
Πέραμα Δήμου Ιωαννιτών 23/03/2022
Ι.Ν. Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών 21/03/2022
ΚΕΠΑΒΙ Δήμου Ιωαννιτών 23/03/2022
Ερυθρός Σταυρός Δήμου Ιωαννιτών 24/03/2022

Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν είναι: κοτόπουλο
Σε οικογένειες από 1-4 μέλη: 5 κοτόπουλα.
Σε οικογένειες από 5 μέλη και άνω: 8 κοτόπουλα.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα, δύναται να παραλαμβάνονται αυτά από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση, με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής του ωφελούμενου. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε ΟΛΟΙ να προσέρχονται σύμφωνα με την ενημέρωση που θα λάβουν.
Για την αποφυγή εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 παρακαλούμε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από αρμόδιους φορείς (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, χρήση γαντιών, αποφυγή συνωστισμού, κ.λ.π.). Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν σε κατάσταση για την παραλαβή των προϊόντων με δικό τους στυλό.

Προηγούμενο άρθροΚαι η Μυτιλήνη έστειλε βοήθεια στην Ουκρανία
Επόμενο άρθρο“STOP» στον σχολικό εκφοβισμό . Ημερίδα στο Δήμο Χαλκηδόνος