Μία σημαντική διάκριση για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη (ΒΒΒ), αποτελεί η εκλογή του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, στην Πολιτική Επιτροπή – Political Advisory Committee (PAC) του Δικτύου Πόλεων CIVITAS.
Το CIVITAS, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Civitas Initiative) και έχει ως στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας για πιο ασφαλείς και καθαρές πόλεις στην Ευρώπη.
Μέλη του CIVITAS είναι περισσότεροι από 300 Δήμοι σε όλη την Ευρώπη που προωθούν την Βιώσιμη Κινητικότητα και από την έναρξη της λειτουργίας του, έχει εφαρμόσει πάνω από 800 προτάσεις σε ζητήματα αστικών μεταφορών, σε περισσότερες από 80 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.
Η Πολιτική Επιτροπή – Political Advisory Committee (PAC) του CIVITAS, αποτελείται από 15 μέλη, διακεκριμένους Δημάρχους από πόλεις της Ευρώπης και έχει διετή θητεία.
Η εκλογή των μελών γίνεται έπειτα από την υποβολή σχετικής υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αξιολογείται από το Τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Κινητικότητας και των Μεταφορών (DG MOVE) και τη Γραμματεία του CIVITAS.
Ο ρόλος της Πολιτικής Επιτροπής είναι κομβικής σημασίας, καθώς αποτελεί την ομάδα εκλεγμένων πολιτικών προσωπικοτήτων από την Ευρώπη που έχει ως σκοπό να προωθήσει την Βιώσιμη Κινητικότητα και να ηγηθεί των εξελίξεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, η Πολιτική Επιτροπή διαμορφώνει και προωθεί πολιτικές συστάσεις/διακηρύξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο (PAC Statements), αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE), του CIVITAS και των πόλεων του CIVITAS, αξιολογεί τις αιτήσεις των πόλεων για την ετήσια διοργάνωση του συνεδρίου του CIVITAS, που πλέον έχει ενσωματωθεί στο European Urban Mobility Days, ενισχύει την συμμετοχή πολιτικών προσώπων από τις πόλεις του CIVITAS και προτείνει δράσεις και πολιτικές στο CIVITAS και το υποστηρίζει στην γενικότερη λειτουργία του.
Γιατί επιλέχθηκε
Κριτήριο εκλογής του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στην Επιτροπή, αποτέλεσε η θετική αξιολόγηση του πλούσιου έργου που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας, όπως αυτό αποτυπώθηκε στον φάκελο υποψηφιότητας.

Όπως , «το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων και ο σχεδιασμός και η δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων, η δημιουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας με την υποστήριξη της τηλεματικής παρακολούθησης των δρομολογίων, η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διαλογής των απορριμμάτων, οι δράσεις για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων και η εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης με έξυπνες οδικές παρεμβάσεις», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου .
Στην ανακοίνωση επίσης τονίζεται ότι « η συμμετοχή του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Πολιτική Επιτροπή, τον τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων, των πολιτικών αποφάσεων και χρηματοδοτήσεων για την Βιώσιμη Κινητικότητα και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να εκφράσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ελληνικών αστικών και παράκτιων Δήμων στα ευρωπαϊκά φόρα, να λειτουργήσει ως Ambassador πολιτικών Βιώσιμης Κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, να συνδέσει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων με την πολύτιμη εμπειρία της καθημερινότητας στη Διοίκηση των Δήμων, να ενημερωθεί για καλές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα, καθώς και να συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και τη μετάβαση στην εποχή του Green Deal».