Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, την Τετάρτη 16 του μηνός , με τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, περί δήλωσης αποδοχής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 14 εργαζομένων στα Κοιμητήρια (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).
2. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Πατρέων έτους 2021, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 (σχετική απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
3. Παραχώρηση από το Δήμο Πατρέων, άνευ ανταλλάγματος, για ένα χρόνο, με υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου, χρήσης αιθουσών για γραφεία και αθλητικούς χώρους στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας, σε Συλλόγους και Σωματεία (εισηγητές: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
4. Αποδοχή της ένστασης του αναδόχου του έργου «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής της Κοινότητας Τσουκαλεϊκων» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
5. Υπογραφή σχετικής σύμβασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου», έτους 2018, στον άξονα προτεραιότητας 1: Αστική Αναζωογόνηση 2018», για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
6. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε πιστωτικό ίδρυμα, για την κατάθεση ποσών, σχετικά με πληρωμές τελών κυκλοφορίας οχημάτων, διόδια, ΚΤΕΟ κλπ και ορισμός υπεύθυνου κίνησης των ανωτέρω λογαριασμών (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Αρμ. Δ/ντής).
7. Έγκριση αγοράς ενός οχήματος που βρίσκεται στις αποθήκες του Τελωνείου Πατρών, από το Δήμο Πατρέων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Αρμ. Δ/ντής).
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση πασσαλότοιχου στα όρια του οικοπέδου του 4ου ΓΕΛ Πατρών με πάροδο Αρόης» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
9. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής της Κοινότητας Τσουκαλεϊκων» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
10. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες πυρασφάλειας σε Σχολικά Συγκροτήματα» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
11. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Αγγέλων και Αγ. Μηνά» του Δήμου Πατρέων (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
13. Έγκριση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Επιτροπής).
14. Έγκριση του από 31-3-2021 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση της διασύνδεσης internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην Πλαζ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Επιτροπής, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).