Τ. Βέρρος, δήμαρχος Δυτ. Μυτιλήνης: Το υδατοδρόμιο και τα υδάτινα πεδία αποτελούν υψίστης σημασίας έργα υποδομής για το νησί μας