Γ. Αναστασίου , δήμαρχος Θήβας : Η Υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη όλων μας