Κ. Ασκούνης , πρώην δήμαρχος: Δυστυχώς, π δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, δογματικά επιλέγει την αντιπαράθεση από την συνεργασία για την πανδημία