Γ. Χατζημάρκος, πριφερειάρχης :Το Νότιο Αιγαίο θα είναι πρωταγωνιστής και στη νέα εποχή του τουρισμού