Ο δήμαρχος Καλλιθέας , Δημήτρης Κάρναβος , για τις χιλιάδες ευρώ που σκορπά αντί να παράσχει ουσιαστικό έργο