Θ. Μπέγκας , πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων : Η Δημοτική Αρχή Ελισάφ επέλεξε να πορευτεί μαζί με τα νομοθετήματα της κυβέρνησης που της έδωσαν πλειοψηφίες εκεί που δεν τις είχε