Κ. Αγοραστός, περιφερειάρχης Θεσσαλίας : Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, που οδηγεί σε χρήσιμα έργα για τους πολίτες