Στην ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων δημοτών του , απευθύνεται η πρόσκληση-κάλεσμα του δήμου Νεάπολης-Συκεών προς όλους τους ενδιαφερόμενους για δωρεάν χρήση των Δημοτικών Λαχανόκηπων.
Η παροχή χρήσης των 100 κηπάριων στις δικαιούχες οικογένειες του δήμου Νεάπολης-Συκεών, που τα τελευταία χρόνια λειτουργεί πλέον ως θεσμός, εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των δομών κατά της φτώχειας και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το δημοτικό ταμείο καθώς τα προηγούμενα χρόνια, με υπουργική απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και παρά του ότι αξιολογήθηκε θετικά, αφαιρέθηκε από το έργο «Κοινωνικές Δομές κατά της φτώχειας» και που συγχρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Με την καλλιέργεια των Δημοτικών Λαχανόκηπων οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν ανεξαρτησία στην παραγωγή αναγκών τους σε λαχανικά, ελαφρύνουν τον οικονομικό τους προϋπολογισμό, ενώ έχουν την ευκαιρία να παράξουν αγνά προϊόντα καθώς η υλικοτεχνική υποστήριξη και η τεχνογνωσία που τους παρέχει ο δήμος μέσω συμβεβλημένων γεωπόνων βασίζεται αποκλειστικά σε βιολογικές μεθόδους.
Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι λειτουργούν σε δυο Δημοτικές Ενότητες (Συκεών και Πεύκων) και περιλαμβάνουν τεμάχια των 50 τ.μ. Η Διεύθυνση Πρασίνου αναλαμβάνει την παροχή νερού για δωρεάν άρδευση, παροχή πόσιμου νερού, παροχή σπόρων και καλλιεργητικών εργαλείων, περίφραξη, φωταγώγηση, φύλαξη χώρου και κάθε επιπλέον βοήθεια που τυχόν θα χρειαστούν οι καλλιεργητές.
Η επιλογή των 100 ωφελούμενων οικογενειών του προγράμματος θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια και ανοιχτές διαδικασίες και η μόνη υποχρέωση που έχουν είναι η προσφορά του 10% της παραγωγής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς του δήμου έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:
-Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
-Εκκαθαριστικό 2019
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
-Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλ.: 2313.502274 & 2313.502235