Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δίνει πλέον τη δυνατότητα παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), μέσω τηλεδιάσκεψης.
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται πιλοτικά από τριάντα οκτώ (38) Δήμους, ανάμεσα στους οποίους μέσω της σύγχρονης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myKEPlive.gov.gr».
Ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του.
Η είσοδος στην πλατφόρμα myKEPlive.gov.gr, πραγματοποιείται με κωδικούς taxisnet, και ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 4 θεματικά πεδία των υπηρεσιών που τον ενδιαφέρει:
 Στο θεματικό πεδίο «Διοικητική Πληροφόρηση – Διεκπεραίωση Αίτησης», οι υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη είναι πενήντα δύο (52) και μπορεί να ενημερωθεί από το σχετικό link.
 Στο θεματικό πεδίο «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις», περιλαμβάνονται διακόσιες τριάντα πέντε (235) διαδικασίες προς ενημέρωση και δώδεκα (12) διαδικασίες προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μόνο από τα εννέα (9) Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα .
 Στο θεματικό πεδίο «Εξυπηρέτηση πολιτών με Αναπηρία» παρέχονται πενήντα δύο (52) υπηρεσίες του θεματικού πεδίου με τίτλο «Διοικητική Πληροφόρηση – Διεκπεραίωση Αίτησης». Σε αίτημα που έχει καταθέσει πολίτης με αναπηρία και έχει ζητηθεί η χρήση Διερμηνέα Ελληνικής νοηματικής/χειλεανάγνωσης δύναται στην τηλεδιάσκεψη να συμμετάσχει ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης και πιστοποιημένος διερμηνέας με τη συνδρομή του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.
 Στο θεματικό πεδίο «Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας» περιλαμβάνονται πέντε (5) δημοτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι στο εν λόγω θεματικό πεδίο είναι υποχρεωτική η επιλογή του Δήμου στον οποίο απευθύνεται το αίτημα. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες είναι οι εξής:

α. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
β. Δημοτική ενημερότητα
γ. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου
δ. Βεβαίωση Σήμανσης
ε. Αίτηση για κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο

Προηγούμενο άρθρο2 χρόνια μετά, δεν έχει απομακρυνθεί ο αμίαντος από την Κινέτα
Επόμενο άρθρο