«Νομιμοποίηση εκ των υστέρων μιας προσφιλούς τακτικής της δημοτικής αρχής» Μπακογιάννη , έχει στόχο μεταξύ άλλων η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας , με ημερομηνία 19 Μαΐου και ο νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, που ορίζει , καταγγέλλει η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνα , η « Ανοιχτή Πόλη».
Σύμφωνα με την «Ανοιχτή Πόλη» και τον επικεφαλής της , Νάσο Ηλιόπουλο , η « προσφιλής» αυτή τακτική της διοίκησης Μπακογιάννη είναι « ο σχεδιασμός μιας σειράς παρεμβάσεων σε σημαντικούς δημόσιους χώρους της πόλης σε συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες και μελετητικά γραφεία, χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς διαβούλευση και με αιφνιδιασμό, όχι μόνο του δημοτικού συμβουλίου, αλλά συχνά και των ίδιων των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων».
Με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση , τονίζει , « ο κ. Μπακογιάννης , τώρα πια, έχει λυμένα τα χέρια για να προχωρήσει με τις αναθέσεις των εργολαβιών για τις υποτιθέμενες αναπλάσεις του Στρέφη, του Φιλοπάππου, της Ακαδημίας Πλάτωνος και του ίδιου του κέντρου της Αθήνας. Ένας πραγματικός doer».
Και διερωτάται η « Ανοιχτή Πόλη» πώς γίνεται μια δημοτική αρχή, όπως του κ. Μπακογιάννη , « με τόσο ισχυρά ερείσματα στην κυβέρνηση που αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο κατά πώς τη βολεύει, δεν μπορεί να εξασφαλίσει από την ΚΤΥΠ τα οικόπεδα εκείνα που θα έδιναν λύση στο πρόβλημα της δίχρονης προσχολικής αγωγής στον Δήμο της Αθήνας. Καθείς με τις προτεραιότητές του». Σημειώνει.

Σύμφωνα με τη δημοτική παράταξη, η υπουργική απόφαση « εισάγει δύο σημαντικές εξαιρέσεις που δεν υπήρχαν στο μέχρι πρότινος ισχύον πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού:
• όλα τα τεχνικά έργα και οι μελέτες που χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, και
• ειδικότερα, οι διαμορφώσεις – αναπλάσεις και ο σχεδιασμός αστικού εξοπλισμού όλων των κοινόχρηστων χώρων, αν οι μελέτες “εκπονούνται από τεχνικές υπηρεσίες δημόσιας αρχής, φέρουν υπογραφή αρχιτέκτονα και έχει γνωμοδοτήσει επ’ αυτών το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής”.
Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί δεν είναι περιττή πολυτέλεια, πρόσκομμα ή συντεχνιακή παραχώρηση, αλλά μηχανισμός διασφάλισης της καλύτερης δυνατής επίλυσης των περίπλοκων ζητημάτων που θέτουν τα σημαντικά τεχνικά έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, ιδίως μάλιστα όταν αυτά αφορούν τον σχεδιασμό κοινόχρηστων χώρων. Με τις παραπάνω εξαιρέσεις, η υπουργική απόφαση ακυρώνει το πλαίσιο που υποτίθεται ότι ρυθμίζει, αφενός χαμηλώνοντας τον πήχη αναφορικά με την ποιότητα του παραγόμενου δημόσιου χώρου, και αφετέρου περιορίζοντας κι άλλο τους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου και δημοκρατικής λογοδοσίας» υποστηρίζει η «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ».