Την αντίθεσή στο προσχέδιο νόμου για τον νέο κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ και την αλλοίωση του μοντέλου της θεραπευτικής του μεθόδου, εκφράζει με ψήφισμα που υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης .
Συγκεκριμένα δηλώνει αντίθετο :
-στο προσχέδιο νόμου για τον νέο κανονισμό λειτουργίας του οργανισμού
– στην αλλοίωση του μοντέλου της θεραπευτικής του μεθόδου
– στη μετατροπή των εγκαταστάσεων σε “ξενώνες διαμονής”,
-στη κατάργηση της συμμετοχικότητας των εξυπηρετούμενων χρηστών στη λήψη των αποφάσεων και
– στην υποβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων που είναι απόφοιτοι των θεραπευτικών του προγραμμάτων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, τονίζει στο ψήφισμα του, ζητά:
• Την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου
• Την προώθηση οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών που δεν θα αλλοιώνουν το αυτοδιοίκητο του χαρακτήρα του, με τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων στο έργο του ΚΕΘΕΑ
• Την ενίσχυση της συνέχισης του θεραπευτικού του μοντέλου με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.
Επίσης δηλώνει ότι «υποστηρίζει τη διασφάλιση της αυτοδιαχείρισης του ΚΕΘΕΑ, που αποτελεί προϋπόθεση ώστε να παραμείνει ως ο μοναδικός ελληνικός οργανισμός – σύμβουλος του ΟΗΕ σε θέματα εξαρτήσεων και να διατηρήσει τη θέση του στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων”.
Ακόμη επισημαίνει ότι στηρίζει διαχρονικά το έργο του ΚΕΘΕΑ και αναγνωρίζει την προσφορά και την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών του προγραμμάτων για την απεξάρτηση.
Υπενθυμίζει δε την από 14/10/2019 υπ’αριθ. 1127 απόφασή του , την οποία εξέφραζε την αντίθεσή του στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία καταργούσε το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ και απειλούσε τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα του ως θεραπευτικής κοινότητας.