Αρχική Δήμοι Ξεκινούν συντηρήσεις σχολείων στο Δήμο Πλατανιά

Ξεκινούν συντηρήσεις σχολείων στο Δήμο Πλατανιά


Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ Δημάρχου Πλατανιά, Ιωάννη Μαλανδράκη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «, για το έργο «Συντήρηση – Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2020» προϋπολογισμού μελέτης 619.500,01€.
Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2021 του Δήμου Πλατανιά με Κ.Α 30.7331.050.
Η μελέτη αφορά τις εργασίες, που θα γίνουν για την αποκατάσταση φθορών αλλά και την συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Πλατανιά. Η επισκευή και συντήρηση των κτισμάτων κρίνονται απαραίτητες λόγω χρόνιας φθοράς, των σχολικών κτιρίων
Οι επεμβάσεις θα γίνουν στα ακόλουθα σχολεία:
• Γυμνάσιο Πλατανιά, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες εξωτερικών και εσωτερικών χρωματισμών, στεγάνωση των δωμάτων, σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του σχολικού συγκροτήματος με τη ΔΕΥΑΒΑ, καθαίρεση των δυτικών τοιχίων περίφραξης,κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων αναπηρίας και πορτών, καθώς και άλλες συναφείς εργασίες.
• Γυμνάσιο Λύκειο Βουκολιών, κατασκευή WC για άτομα με αναπηρία.
• Νηπιαγωγείο Κολυμβαρίου, στεγάνωση δώματος και άλλων συναφών εργασιών.
• Δημοτικό σχολείο Κολυμβαρίου, αποκατάσταση των τοπικών βλαβών του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, χρωματισμός του κτιρίου εξωτερικά, αποκατάσταση των πεζοδρομίων που έχουν πάθει καθίζηση, αποκατάσταση των κιγκλιδωμάτων της αυλής, χρωματισμός όλης της περίφραξης και κατασκευή νέου ασφαλτικού στην αυλή και άλλων συναφών εργασιών.

Exit mobile version