Ο Δήμος Ηρακλείου πραγματοποιεί επαναδιανομή προϊόντων (φέτα, γραβιέρα, ζάχαρη, ζυμαρικά, ρύζι, πελτές ντομάτας, πατάτες, κρεμμύδια) για τους δικαιούχους του προγράμματος που δεν παρέλαβαν προϊόντα λόγω διακοπής της διανομής του Ιουνίου, ως εξής:
 Για το σημείο διανομής Α1 – Εργατικές Κατοικίες Αγ. Αικατερίνης (Σ. Σολωμού 14): από Δευτέρα 13 ως και Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 (08.30 – 13.30).
 Για το σημείο διανομής Α2 – Παγκρήτιο, που θα πραγματοποιηθεί από την αίθουσα στην περιοχή του Τάλως (Μάχης Κρήτης & Ελύρου): Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 (08.30 – 13.30).
 Για το σημείο διανομής Α3 – Τάλως (Μάχης Κρήτης & Ελύρου, περιοχή Τάλως): από Τρίτη 14 ως και Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 (08.30 – 13.30).
 Για το σημείο διανομής Α5 – ΔΑΦΝΕΣ : Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 (10.30 – 12.00).
 Για το σημείο διανομής A6 – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ : Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 (09.30 – 12.30).
Οι δικαιούχοι είναι απαραίτητο να προσέρχονται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (& δικό τους στυλό για υπογραφή). Επίσης, στο πλαίσιο αυτό και για την αποφυγή συνωστισμού θα πρέπει να προσέρχεται στο σημείο διανομής μόνο ένα άτομο ανά αίτηση (ο ίδιος ο δικαιούχος). Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιμο να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις.
Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:
 Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο απ’ όπου προκύπτει οΑ.Μ.Κ.Α. των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους.
 Την απόφαση έγκρισης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αδυνατεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο πουεπιπρόσθετα των ανωτέρω εγγράφων προσκομίζει εξουσιοδότηση για την παραλαβή.