Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει ενεργά στην εθνική εκστρατεία εμβολιασμού των πολιτών της χώρας κατά της Covid – 19 και σε συνεργασία με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (2η ΔΥΠΕ) ξεκινά τον προγραμματισμό για τον εμβολιασμό κατ’ οίκον.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος για κατ’ οίκον εμβολιασμό να δηλώσει συμμετοχή στο τηλέφωνο 2132030011, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 έως 14:00.
Απαραίτητα στοιχεία κατά την επικοινωνία είναι:
• Ονοματεπώνυμο
• Τηλέφωνο
• Διεύθυνση κατοικίας
• ΑΜΚΑ