Την 20η συνεδρίαση του, θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 28 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης , με 57 θέματα.
Στην έναρξη της συνεδρίασης θα βραβεύσει τον Δημήτρη Κυρσανίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρκούρ που
πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας και την Ευαγγελία Σίσκου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου ατομικού σκάκι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων στο Μπατούμι της Γεωργίας.
Τα θέματα
ΘΕΜΑ1ο Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2022 με σκοπό:
α) την ενίσχυση ΚΑ εσόδων και εξόδων λόγω έκτακτης επιχορήγησης
προερχόμενης από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Εξεταστικών Κέντρων μέσω των σχολικών επιτροπών του Δήμου Θεσσαλονίκης
β) την ενίσχυση ΚΑ εσόδων και εξόδων λόγω έκτακτης επιχορήγησης
προερχόμενης από το ΥΠΕΣ για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές
πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
γ) την ενίσχυση λοιπών ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ2ο Καθορισμός των τελών στάθμευσης οχημάτων για το έτος 2023
Εισηγητής Οικονομική Επιτροπή
ΘΕΜΑ3ο Γνωμοδότηση του Δήμου Θεσσαλονίκης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Καταφύγιο εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισµού στη θέση Ποσειδώνιο του Δήμου Θεσσαλονίκης»
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ4ο Επικύρωση ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης» λόγω λήξης της θητείας του
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
ΘΕΜΑ5ο Επικύρωση ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Π.Η.), λόγω λήξης της θητείας του
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
ΘΕΜΑ6ο Αποδοχή παραίτησης και επικύρωση ορισμού αντικαταστάτη του Μηνά Σαμαντζίδη από τη θέση του τακτικού μέλους και προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΕΠΘΕ» (υποδεικνυόμενο από το Δήμαρχο)
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
ΘΕΜΑ7ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60/21-02-2022 (ΑΔΑ: 62Φ5ΩΡ5-40Ψ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θεσσαλονίκης»
Εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
ΘΕΜΑ8ο Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 173/04-04-2022 (ΑΔΑ: 93Α2ΩΡ5-ΑΙΥ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
ΘΕΜΑ9ο Ακύρωση μη ταυτοτοποιημένων παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. προ του
ΘΕΜΑ10ο Έγκριση των αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου που αφορούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις (Θεατρικές Παραστάσεις – Εκθέσεις – Μουσικές Εκδηλώσεις – Λοιπές Εκδηλώσεις / Δράσεις) για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2022 και Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2023, άνευ δαπάνης, του Τμήματος Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου, της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων
Εισηγητής Διεύθυνση Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και Αρχείων
ΘΕΜΑ11ο Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης συναυλίας Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης στις 20 Δεκεμβρίου 2022, άνευ δαπάνης
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Α΄ Δημ. Κοινότητα)
ΘΕΜΑ12ο Έγκριση του προγραμματισμού χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή των αγγέλων στην Τριανδρία» Δεκέμβριο 2022 με ενδεικτική δαπάνη 8.834,00€
Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Ενότητα Τριανδρίας)
ΘΕΜΑ13ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 564/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2022
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ14ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 320/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2021
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ15ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 547/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2021
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ16ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 554/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2021
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ17ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 550/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2022
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ18ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 546/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2022
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ19ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 318/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2021
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ20ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 380/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2019
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ21ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 561/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2022
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ22ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 545/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2022
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ23ο Αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 551/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2019
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ24ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 318473)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ25ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 318472)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ26ο Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων (Αρ. Πρωτ. Εισήγησης: 323721)
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ27ο Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για απευθείας μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του 106ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ28ο Αίτημα τροποποίησης όρου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης της OTHERS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ σχετικά με τον χρόνο καταβολής του μισθώματος από ετήσιο σε τριμηνιαίες δόσεις
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ29ο Απευθείας εκμίσθωση αποθήκης επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και Κλεάνθους 72, κάτω από τα γραφεία των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και Σχολικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Παιδείας
Εισηγητής Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων
ΘΕΜΑ30ο Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του κτιρίου του παλαιού κρεοσκοπικού ελέγχου εντός του χώρου των πρώην Δημοτικών Σφαγείων στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος
ΘΕΜΑ31ο Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς
Εισηγητής Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία
ΘΕΜΑ32ο Έγκριση δυνατότητας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για πρόσκαιρη χρήση για διεξαγωγή εκδηλώσεων σε τμήμα της οδού Αριστοτέλους άνωθεν της οδού Εγνατίας, όπως περικλείεται από τις οδούς Χαλκέων, Φιλίππου και Μητροπολίτου Γενναδίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.10 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4483/2017
Εισηγητής Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία
ΘΕΜΑ33ο Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου τμήματος της οδού Αριστοτέλους άνωθεν της οδού Εγνατίας, όπως περικλείεται από τις οδούς Χαλκέων, Φιλίππου και Μητροπολίτου Γενναδίου, στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για δέκα ημέρες από 07 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και 16 Δεκεμβρίου 2022 για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.10 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4483/2017
Εισηγητής Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία
ΘΕΜΑ34ο Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου τμήματος της οδού Αριστοτέλους άνωθεν της οδού Εγνατίας, όπως περικλείεται από τις οδούς Χαλκέων, Φιλίππου και Μητροπολίτου Γενναδίου, στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για δέκα ημέρες από 17 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και 26 Δεκεμβρίου 2022 για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.10 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4483/2017
Εισηγητής Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία
ΘΕΜΑ35ο Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου τμήματος της οδού Αριστοτέλους άνωθεν της οδού Εγνατίας, όπως περικλείεται από τις οδούς Χαλκέων, Φιλίππου και Μητροπολίτου Γενναδίου, στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για δέκα ημέρες από 27 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και 05 Ιανουαρίου 2023 για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.10 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4483/2017
Εισηγητής Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία
ΘΕΜΑ36ο Απόσυρση, καταστροφή και ανακύκλωση αντικειμένων χωρίς αξία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εισηγητής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών
ΘΕΜΑ37ο Ανακύκλωση και καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία της Διεύθυνσης ΠαιδικώνΣταθμών
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών
ΘΕΜΑ38ο Καταστροφή / Ανακύκλωση Επίπλων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
Εισηγητής Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
ΘΕΜΑ39ο Έγκριση διάθεσης παλαιών παιδικών επίπλων της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών στην Ιερά Μητρόπολη Κινσάσας, αντί καταστροφής
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών
ΘΕΜΑ40ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με την “Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος’’ του Διεθνούς Τουρνουά Γυμναστικής “Horizon Cup 2022’’
Εισηγητής Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού
ΘΕΜΑ41ο Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνων σκάκι
Εισηγητής Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού
ΘΕΜΑ42ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντισμού που θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022 στο
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Εισηγητής Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού
ΘΕΜΑ43ο Έγκριση απονομής βράβευσης εκατό σαράντα οκτώ (148) αριστούχων μαθητών/ τριών, εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, με σκοπό την εκπλήρωση του κληροδοτήματος Βασιλείας χήρας Ιωάννη Καραγιάννη
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδείας
ΘΕΜΑ44ο Έγκριση παραχώρησης του γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΑΚ Τριανδρίας στο σύλλογο «ΑΙΝΕΙΑΣ Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων των πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ.Μ. για τα τμήματα υποδομής Κ17,Κ16 και Κ14, κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023
Εισηγητής Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού
ΘΕΜΑ45ο Έγκριση δωρεάν παραχώρησης μιας ακριανής διαδρομής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στην Σ.Σ.Α.Σ. (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων), για τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, από 18.00 έως 19.00 κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για τις ανάγκες προπόνησης της ομάδας κολύμβησης της Σχολής
Εισηγητής Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού
ΘΕΜΑ46ο Έγκριση του προγράμματος προπονήσεων των Αθλητικών Σωματείων στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο της Μ.Ε.Ν.Τ. για την αγωνιστική περίοδο 2022-
ΘΕΜΑ47ο Έγκριση χορήγησης δωρεάν αναπηρικών αμαξιδίων, η προμήθεια των οποίων έγινε μέσω της υλοποίησης της δράσης «Keep on Moving»
Εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
ΘΕΜΑ48ο Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε απόρους δημότες και πολύτεκνους (Αρ. πρ. εισήγησης 320198)
Εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
ΘΕΜΑ49ο Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε απόρους δημότες και πολύτεκνους (Αρ. πρ. εισήγησης 324804)
Εισηγητής Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
ΘΕΜΑ50ο Έγκριση έκτακτης επιχορήγηση ποσού 11.183,20€ στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των Εξεταστικών Κέντρων για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που διεξήχθη στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2022
Εισηγητής Διεύθυνση Παιδείας
ΘΕΜΑ51ο Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής, Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης ύψους 2.678,40 € (µε Φ.Π.Α) για εργασίες αντικατάστασης θυρών στις τουαλέτες του 4ου Γυμνασίου Χαριλάου Θεσσαλονίκης, Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, µε ταχυδρομική διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα & Γαζή 6, Τ.Κ. 54250 (Απόδοση χρημάτων σε Σχολικές Επιτροπές για επισκευή και συντήρηση σχολείων)
Εισηγητής Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων
ΘΕΜΑ52ο Έγκριση χωροθέτησης ενός γλυπτού έργου τέχνης του καλλιτέχνη Νίκου Τόλη, κατόπιν δωρεάς της International Fair Art Thessaloniki
Εισηγητής Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
ΘΕΜΑ53ο Eπανεπιβολή της ρυμοτομικής δέσμευσης σε ακίνητο, φερόμενης ιδιοκτησίας, για τη διάνοιξη της οδού Αγίου Δημητρίου στο τμήμα της µεταξύ των οδών Γρ. Λαµπράκη και Αλοννήσου στη 4η Δημοτική Κοινότητα, λόγω αυτοδίκαιης άρσης, κατόπιν παρέλευσης 15ετίας από την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου, σε εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/τ.Α/09-12-2020)
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ54ο Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 34 επί της οδού 26ης Οκτωβρίου στην περιοχή του πρώην εργοστασίου ΦΙΞ
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ55ο Έγκριση του συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος της ιδιοκτησίας 28 της αρ.6440/1993 ΠΤΑΑ για τη διάνοιξη της οδού Λαγκαδά
Εισηγητής Οικονομική Επιτροπή
ΘΕΜΑ56ο Παραχώρηση θέσης ολιγόλεπτης στάσης αποκλειστικά οχημάτων πελατών για το ξενοδοχειακό κατάλυμα “ΑΙΓΑΙΟΝ HOTEL”, σε διαμορφωμένη εσοχή επί της οδού Εγνατίας 17
Εισηγητής Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
ΘΕΜΑ57ο Ανανέωση της έγκρισης ειδικής διαγράμμισης και σηματοδότησης θέσης ολιγόλεπτης στάσης αποκλειστικά οχημάτων πελατών για το ξενοδοχειακό κατάλυμα “KRIPIS STUDIO”, επί της οδού Ακροπόλεως 28Γ (Μουσούρη 4 – Άνω Πόλη)
Εισηγητής Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

Προηγούμενο άρθροΜε σημαντικότατα θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας
Επόμενο άρθροΕγκρίνει τα έργα του 2023, κυκλοφοριακές αλλαγές στον περιφερειακό Φιλοπάππου και την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στου Στρέφη , το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας