Η εταιρεία «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε», υλοποιώντας ένα οραματικό έργο του Δήμου Αθηναίων, προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την κατασκευή του νέου, σύγχρονου Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών.
Πρόκειται για ένα έργο μείζονος πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας. Φιλοδοξία του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών να αναδειχθεί σε διεθνή πόλο ανάπτυξης επιστημονικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων, οι οποίες αναδεικνύουν τον διαχρονικό μητροπολιτικό ρόλο της Αθήνας από την αρχαιότητα έως σήμερα.
Το Μουσείο, θα ενταχθεί στο ιστορικό περιβάλλον της Ακαδημίας Πλάτωνος και η σύνδεση του με τις όμορες περιοχές και τους δημόσιους χώρους, ενώ το κτίριο θα κατασκευαστεί με σύγχρονες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας και θα είναι προσβάσιμο σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες . Η εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιρίου, σε συνδυασμό με την στοχευμένη προσαύξηση του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής.
Επιπρόσθετα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η μεγέθυνση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του γηπέδου της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Οι δύο παραπάνω παρεμβάσεις στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής.

Ο Διαγωνισμός
Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως σύνθετος ανοικτός διαγωνισμός ιδεών και περιλαμβάνει την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη, καθώς και την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που στόχο θα έχει την ανάπτυξη μιας δημιουργικής σχέση επισκεπτών-εκθεμάτων, με την ανάδειξη του υλικού, της ιστορίας και της ταυτότητας του νέου Μουσείου.
Διοργανώτρια Αρχή, Κύριος του Έργου και Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε..
Το έργο «Κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών» θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021). Πληροί όλα τα αναφερόμενα στην απόφαση κριτήρια, δεδομένου ότι, η υπό μελέτη διαμόρφωση αποτελεί ιδιαίτερη και εξαιρετικής σημασίας, ιστορικά και πολιτιστικά παρέμβαση για την πόλη της Αθήνας, που πλήττεται διαρκώς από την πολυδιάστατη κρίση.
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των προτάσεων στους στόχους που έχουν τεθεί και κυρίως ως προς:
Την Αρχιτεκτονική προσέγγιση,
το Πρόγραμμα και τις λειτουργικές απαιτήσεις,
την τεχνική προσέγγιση, τον Δημόσιο Υπαίθριο Περιβάλλον Χώρο και
την χωροθέτηση των λειτουργιών.
Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 22/08/2022

Προηγούμενο άρθρο30 εκατ. ευρώ για την κατασκευή «Σταθμού Συμπίεσης» στην Αμπελιά Λάρισας
Επόμενο άρθρο