Αρχική Περιφέρειες Θα χρηματοδοτήσει έργα στο Νοσοκομείου Δυτ.Αττικής η Περιφέρεια

Θα χρηματοδοτήσει έργα στο Νοσοκομείου Δυτ.Αττικής η Περιφέρεια


Δίδεται τέλος σε μια αναγκαία παρέμβαση που παρέμενε σε εκκρεμότητα από το 2015.
Η παρέμβαση αυτή αφορά στην αναβάθμιση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα».
Το έργο αυτό είχε ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής από το 2015 , με προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ, όμως δεν είχε προχωρήσει καθόλου, αφού δεν είχαν κατατεθεί οι απαραίτητες μελέτες από τις διοικήσεις του Νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας.
Στο διάστημα που μεσολάβησε από το 2015 δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες κι απαιτήσεις, όσον αφορά τη λειτουργία του Νοσοκομείου, οι οποίες όμως δεν λήφθησαν υπόψη . Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αδυναμία μέχρι σήμερα να κατατεθούν οι απαραίτητες μελέτες, οδήγησε στην απένταξη του έργου και του συγκεκριμένου κωδικού, από το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας.
Μετά από την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα υγειονομικά δεδομένα που δημιουργεί η πανδημία του covid-19 το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής για το 2021, με αυξημένο προϋπολογισμό, ενώ η Περιφέρεια αναλαμβάνει και την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να υλοποιηθεί η παρέμβαση.
Με τον τρόπο αυτό θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργεί η πρακτική του παρελθόντος κι ακολουθούσε η προηγούμενη Διοίκησης της Περιφέρεια,ς η οποία ενέτασσε έργα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων χωρίς μελέτες και παρακολούθηση.
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης το διάστημα αυτό είχε στενή συνεργασία με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Φ. Βρύνα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προχώρησε η έκδοση των σχετικών αδειοδοτήσεων για το έργο το οποίο αναπροσαρμόζεται με βάση τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει στο νοσοκομείο, τόσο στα κτήρια, όσο και στο περιβάλλοντα χώρο. Να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο είναι κέντρο αναφοράς COVID και έχει παρθεί απόφαση από τη διοίκηση του να γίνει κλινική εφήβων.

Exit mobile version