Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης πραγματοποίησε, με την εθελοντική συμμετοχή του Ομίλου Αστυνομικών Θεσσαλονίκης μία συμβολική δενδροφύτευση, προπομπό και άλλων περιβαλλοντικών δράσεων και δράσεων δενδροφύτευσης που οργανώνονται και θα υλοποιηθούν προσεχώς, στο άμεσο και απώτερο μέλλον.
Και αυτή η δενδροφύτευση ήταν στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στο πλαίσιο συμμετοχής του στη Διεθνή Πρωτοβουλία «75UN – 75 Trees UNAI SDG7».
Φυτεύτηκαν εβδομήντα πέντε (75) δέντρα του δασοπονικού είδους Celtis (Κελτίδα), στις νησίδες της Λεωφόρου Δενδροποτάμου.
Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, , ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Τ.Υ.-Πολεοδομίας-Πρασίνου, κ. Βασίλης Μανωλόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Κίνησης κ. Γεώργιος Κουσίδης και ο Υποστράτηγος-Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, κ. Λάζαρος Μαυρόπουλος.