Μία νέα υπηρεσία , την «Πρωτοβάθμια φροντίδα σε άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση» παρέχεται από Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας (Σ.Κ.Ο.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.).
To Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας έχει την δυνατότητα να αναλάβει την άμεση εκτίμηση – παρέμβαση στη κρίση, την αντιμετώπιση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την διασύνδεση με τις αρμόδιες δομές για τα περιστατικά που θα απευθυνθούν στην υπηρεσία.
Η υπηρεσία θα λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και αν κριθεί αναγκαίο θα εξακολουθήσει να παρέχεται και στο μέλλον.
Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου βρίσκεται στην διάθεση των πολιτών, καθημερινά από τις 9:00 έως τις 17:00 Ευαγγελιστρίας 78 τηλ. Επικοινωνίας 210-9579090.