Παρέμβαση για τις ελλείψεις σχολικών αιθουσών στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που αναγκάζει δεκάδες μαθητές να στοιβάζονται σε τμήματα άνω των 25 ατόμων εν μέσω πανδημίας πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Η ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος έχει ως εξής:
«Το 2017, ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψε την υπ’ αριθμ. 84.750 (Serapis Αριθ.2015-0267) σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση δημοτικών έργων υποδομής.
Στο παράρτημα της σύμβασης αναφέρεται ρητά ότι μεταξύ των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση έργων περιλαμβάνονται η «κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων» όπου το «επενδυτικό κόστος του έργου περιλαμβάνει και τη γη» επί της οποίας θα ανεγερθεί το σχολείο.
Η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις στη σχολική στέγη. Χιλιάδες μαθητές συνωστίζονται σε τμήματα άνω των 25 ατόμων, παρά τις υγειονομικές οδηγίες για αποσυμφόρηση λόγω πανδημίας.
Πολλά ακίνητα, δεσμευμένα από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη κατασκευή σχολείων, κινδυνεύουν με αποδέσμευση, καθώς αυτός επικαλείται οικονομική αδυναμία να καταβάλει εξ ιδίων τις σχετικές αποζημιώσεις, όπως προβλέπει πρόσφατος νόμος, χειροτερεύοντας τη δραματική κατάσταση της σχολικής στέγης.
Ο Δήμος ισχυρίζεται ότι η απόκτηση ακινήτου για ανέγερση σχολείου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη βάσει της σύμβασης με την ΕΤΕπ.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι οργανισμός εποπτευόμενος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Το κόστος αποζημίωσης ιδιοκτητών λόγω απαλλοτρίωσης με σκοπό τη κατασκευή σχολείων συνιστά επιλέξιμη δαπάνη βάσει της σύμβασης ΕΤΕπ – Δήμου Θεσσαλονίκης ;
Πώς τοποθετείται για την αναγκαιότητα χρηματοδότησης κατασκευής σχολικών αιθουσών σε περιοχές με τεράστιες ελλείψεις και κινδύνους για την υγεία μαθητών – εκπαιδευτικών λόγω και του κορωνοϊού;»