Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου . Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 2ης/29-1-2021 και 4ης/10-3-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Εισηγητής : Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Θέμα 2ο: Έγκριση αποδοχής των όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.
Εισηγητής : Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.
Θέμα 3ο: Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 4ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το A’ τρίμηνο έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 5ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 6ο: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2021.
Εισηγητής: Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ.
Θέμα 7ο: Έγκριση δωρεάς τριών σύγχρονων μηχανημάτων πλήρους αιματολογικού ελέγχου τύπου “Sight OLO” από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας -Θράκης.
Εισηγητής : Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Π.Κ.Μ.
Θέμα 8ο: Έγκριση συμμετοχής της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 9ο: Έγκριση για την απόσυρση του υπ΄ αρ. ΚΗΟ 8774 υπηρεσιακού οχήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια : Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.