Καταγγέλλει το δήμαρχο Ναυπακτίας , Βασίλη Γκίζα, ο Σύλλογος Εργαζομένων Ναυπακτίας -Δωρίδας , για την απευθείας ανάθεση με την 309/2022 απόφασή του, σε ιδιωτική εταιρεία “για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2022” του δήμου .
“Αντί να προχωρήσει στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) για την σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου, μια ενέργεια που όφειλε να κάνει εδώ και αρκετό καιρό, αρκείται για μια ακόμα φορά στην προσφιλή τακτική του και αναθέτει με την 344/2022 απόφασή του, αντί του ποσού των 14.880 ευρώ με ΦΠΑ, σε ιδιωτική εταιρεία την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών” τονίζει ο Σύλλογος των Εργαζομένων .
Σύμφωνα με το Σύλλογο των Εργαζομένων , ενδεικτική είναι όσα αναφέρει στην απόφαση του για ανάθεση , ότι «στον ΟΕΥ του δήμου δεν έχει προβλεφθεί και δεν λειτουργεί μονάδα εσωτερικού ελέγχου, ούτε διεύθυνση, ή τμήμα ή γραφείο, με σχετικό αντικείμενο, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει την ως άνω υπηρεσία όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία».
Παραδέχεται δηλαδή , αναφέρει ο Σύλλογος των Εργαζομένων ότι ” δεν έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου και λαμβάνει υπόψη του, γιατί έτσι τον συμφέρει, την διάταξη σύμφωνα με την οποία ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 4705/2021 ότι «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα της παρ. 2, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης ή λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατ΄ εφαρμογή των παρ. 2 έως 5, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής αυτών, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης ή λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τα πορίσματα των διενεργούμενων εσωτερικών ελέγχων υποβάλλονται άμεσα στις αρχές του άρθρου 22, προς άσκηση των κατά νόμον συντονιστικών και εποπτικών τους αρμοδιοτήτων»
Ο Σύλλογος των Εργαζομένων επισημαίνει ότι με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4795/2021 «στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» και ως «Εσωτερικός έλεγχος» ορίζεται: Μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του φορέα. Βοηθάει τον φορέα να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης (άρθρο 3 του Ν. 4795/2021).
“Ως σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδος είμαστε υπέρ της διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών του δήμου γιατί αποτελεί προϋπόθεση για μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση που ως στόχο έχει την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Είμαστε όμως κατά ο εσωτερικός έλεγχος του δημοσίου να μην διενεργείται από το ίδιο το δημόσιο και να δίνεται σε ιδιώτες. Για μας ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία, η οποία οφείλει να ασκείται από το ελληνικό δημόσιο και μόνο|”τονίζει στην ανακοίνωση του . και προσθέτει:
“Ο κ. Γκίζας Βασίλειος είναι δήμαρχος Ναυπακτίας και οφείλει να υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση, να αγωνίζεται για τον δημόσιο και κοινωνικό της χαρακτήρα”.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ναυπακτίας -Δωρίδας , καλεί το δήμαρχο Ναυπακτίας ” να το ξανασκεφτεί και να ανακαλέσει άμεσα τις αποφάσεις του που αφορούν την απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία του εσωτερικού ελέγχου του δήμου, να προστατεύσει τον θεσμό που υπηρετεί και να προχωρήσει άμεσα στην τροποποίηση του ΟΕΥ για να συστήσει μονάδα εσωτερικού ελέγχου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την στελέχωση της μονάδας με υπαλλήλους που αφού θα εκπαιδευτούν θα λάβουν το πιστοποιητικό ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή”.
Επίσης καταγγέλλει τον δήμαρχο Ναυπακτίας ότι ” ενώ γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σκορπά χρήματα των δημοτών, ώστε να κάνει απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες, αρκούμενος σε λύσεις του «ποδαριού».
“Με αυτές του τις ενέργειες απαξιώνει τον δημόσιο τομέα και τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξάλλου αν εκχωρεί με την ίδια ευκολία αρμοδιότητες του δήμου σε ιδιώτες σε λίγο θα είναι δήμαρχος ιδιωτικών εταιρειών και όχι ενός δήμου με κοινωνικό και δημόσιο χαρακτήρα”., υπογραμμίζει ο Σύλλογος των Εργαζομένων , στην ανακοίνωση του , η οποία υπογράφεται από την πρόεδρο του , Βάσω Νταουσάνη και το Γεν. Γραμματέα, Δημήτρη Παπακωστόπουλο.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθροΣτη Θήβα το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών μικρού μήκους Δράμας