Συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας. Κυρίαρχο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η ΜΠΕ του αναπτυξιακού έργου «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα – Δήμητρα», στρατηγικής σημασίας για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπως τόνισε η πρόεδρος, Καλλιόπη Κυριακίδου.
Το συγκεκριμένο έργο, όπως περιέγραψε ο κ. Κ. Μουρουδέλης, Διευθυντής ΔΙΣΣΥ ΟΣΕ, αποτελεί τμήμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Καλαμπάκα – Σιάτιστα – Κοζάνη – Καστοριά -Κρυσταλλοπηγή και ανήκει στο αναλυτικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Σιδηροδρομικών Δικτύων.
Μάλιστα, στην παρούσα φάση εξετάζεται από τον ΟΣΕ και το Υπουργείο Υποδομών –Μεταφορών, η ένταξη του έργου αυτού μαζί με το αντίστοιχο της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κοζάνης – Βέροιας στο κεντρικό δίκτυο, αποκτώντας, έτσι, αυξημένη προτεραιότητα σε χρηματοδότηση.
Ύστερα από παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλειου Άμπα, για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσει η διέλευση της γραμμής στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής του ΤΟΕΒ ανάμεσα από τις Κοινότητες Καρπερού και Δήμητρας, η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά, με την προϋπόθεση επανεξέτασης της χάραξης δια μέσω της περιοχής του ΤΟΕΒ, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και ότι στην οριστική μελέτη θα ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η σχετική διαβεβαίωση και δέσμευση του κ. Μουρουδέλη πως το υπό σχεδιασμό έργο θα σεβαστεί την λειτουργία όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής, εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα των κατοίκων και γεωργών.