Ένας στους εννέα ανθρώπους στον κόσμο υποσιτίζεται και ένα στα τέσσερα παιδιά παγκοσμίως παρουσιάζει καθυστερημένη ανάπτυξη.
O στόχος 2 «Μηδενική πείνα» επιδιώκει ως το 2030 τον τερματισμό της παγκόσμιας πείνας, την επισιτιστική ασφάλεια και πρόσβαση σε θρεπτική και επαρκή τροφή μέσω της προώθησης βιώσιμης ανάπτυξης του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων και της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοκομίας.

Ομάδα 18 μαθητών του 14ου Γυμνασίου Αθηνών υλοποιεί το παρόν σχολικό έτος 2020 – 2021, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Γινόμαστε πρεσβευτές του παγκόσμιου στόχου Μηδενική πείνα».
Το πρόγραμμα έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών, της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας με το φαινόμενο της παγκόσμιας πείνας και φτώχειας αλλά και την ουσιαστική ενεργοποίησή τους με υπεύθυνες δράσεις και στάσεις απέναντι σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη γινόμενοι πρεσβευτές παγκόσμιων στόχων.
Άλλοι στόχοι είναι
– η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
– η σύγκριση διαφορετικών βιοτικών επιπέδων
– η κριτική σκέψη μέσω διαθεματικής προσέγγισης
– ο διάλογος, η ανταλλαγή ιδεών, η αλληλεπίδραση και ο στοχασμός σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα
– η αναζήτηση, διατύπωση και προώθηση προτάσεων πιθανών λύσεων για την επίτευξη του στόχου «Μηδενική πείνα»
– η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικών, οργανωτικών, συνεργασίας, καλλιτεχνικών, χρήσης τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών
– η διεύρυνση οριζόντων των μαθητών από μία τοπική και εθνική προοπτική σε μία ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια
– η επαφή με εθνικούς και τοπικούς φορείς της κοινωνίας
– η δυνατότητα να γίνουν εθελοντές σε δράσεις και πρωτοβουλίες προσφέροντας ό,τι μπορούν σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη
– η χαρά και η ικανοποίηση της δημιουργίας
– η ευκαιρία να γίνουν μέλη μιας ομάδας που μοιράζεται κοινούς στόχους και δραστηριότητες
Πριν την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεκπαίδευσης ενημέρωση όλων των μαθητών του σχολείου για την ιδέα υλοποίησης και τους στόχους του προγράμματος με παρουσίαση των προηγούμενων προγραμμάτων και κυρίως του προγράμματος «Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας, 2017-2019, Βερολίνο – Αθήνα», το οποίο απέσπασε 2 βραβεία το σχολικό έτος 2019 – 2020 σε 2 διαγωνισμούς.
Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τα στάδια:
– Δημιουργία ομάδας και δημιουργία αντίστοιχου μαθήματος στη ψηφιακή τάξη με τη δημιουργία της ομάδας χρηστών με στόχο την ανάρτηση και χρήση υλικού καθώς και την επικοινωνία
– Θεωρητική παρουσίαση όλων 17 παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
– Επιλογή του στόχου «Μηδενική πείνα» ύστερα από διαδικτυακή συζήτηση
– Σύνδεση του στόχου με τους άλλους στόχους και κυρίως τον στόχο «Μηδενική φτώχεια»
– Αναζήτηση θεματικού υλικού και από τους μαθητές (κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ταινίες, ντοκιμαντέρ, video κλπ)
– Προτάσεις για υλοποίηση μαθητικών δημιουργιών και δράσεων
– Υλοποίηση ερωτηματολογίων από κάθε μαθητή και σύνθεση του τελικού ερωτηματολογίου
– Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας μιας ώρας από την εθελοντική οργάνωση “Μπορούμε”, όπου οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά την εξοικονόμηση τροφής, τους τρόπους καταπολέμισης του υποσιτισμού στην Ελλάδα και παρακινήθηκαν να γίνουν επίσης εθελοντές για άτομα που έχουν ανάγκες
– Κατάθεση ιδεών για την υλοποίηση καλλιτεχνικών έργων και έργων διάδοσης του στόχου
– Συνάντηση στον εξωτερικό χώρο του Ηρωδείου: 14 μαθητές της ομάδας δημιούργησαν καλλιτεχνίες. Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση και 12 μαθητών που μίλησαν μέσω των δημιουργιών τους προωθώντας τον στόχο της μηδενικής πείνας. Κάποιοι γονείς παρόντες και υποστηρικτές
– Προγραμματισμός των επόμενων βημάτων του προγράμματος: Επεξεργασία του παραγόμενου υλικού, συνέντευξη σε μαθήτρια από υπεύθυνο για τους αστέγους του Δήμου Αθηναίων, γραφή κειμένου για το θέμα από κάθε μαθητή, γραφή τελικού κειμένου, αξιολόγηση, υλοποίηση Power Point για το συνολικό έργο, τελική παρουσίαση του προγράμματος στο σχολείο, ανάρτηση του προγράμματος στην ιστοσελίδα του σχολείου, πιθανή κατάθεση σε μαθητικό διαγωνισμό.
Συνεργασίες: Γονείς, Εθελοντική οργάνωση: “Μπορούμε”, Δήμος Αθηναίων, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση: Άνεμος Ανανέωσης

*Πηγή: Άνεμος Ανανέωσης ( αναδημοσίευση)