Αρχική Κοινωνική Πολιτική Πολυήμερη διανομή τροφίμων στο Ηράκλειο

Πολυήμερη διανομή τροφίμων στο Ηράκλειο


Ο Δήμος Ηρακλείου πραγματοποιεί διανομή προϊόντων (πατάτες, μήλα, κρεμμύδια & παξιμάδια), ως εξής:
 Για το σημείο διανομής Α1 – Εργατικές Κατοικίες Αγ. Αικατερίνης (Σ. Σολωμού 14): από Τρίτη 23 Φεβρουαρίου ως και Τρίτη 2 Μαρτίου, 08:30 – 13:30
 Για το σημείο διανομής Α2 – Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου (θύρα 3), από Τρίτη 23 Φεβρουαρίου ως και Δευτέρα 1 Μαρτίου, 08:30 – 13:30
 Για το σημείο διανομής Α3 – Τάλως (Μάχης Κρήτης & Ελύρου, περιοχή Τάλως), από Τρίτη 23 Φεβρουαρίου ως και Τετάρτη 3 Μαρτίου, 08:00 – 13:30
 Για το σημείο διανομής Α4 – ΑΣΙΤΕΣ : Δευτέρα 1 Μαρτίου, 10:00 – 13:30 και Τρίτη 2 Μαρτίου, 09:00 – 13:00.
 Για το σημείο διανομής Α5 – ΔΑΦΝΕΣ : Τρίτη 2 Μαρτίου, 09:00 – 13:30.
 Για το σημείο διανομής A6 – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ : Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, 11:00 – 13:30 και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, 09:00 – 13:00.
Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται σταδιακά (ανά ημέρα) και ενημερώνονται προσωπικά με τηλεφωνική κλήση ή / & SMS ή MAIL από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για το σημείο διανομής, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής των προϊόντων. Η ειδοποίηση είναι προσωπική και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα, ώρα και σημείο διανομής.
Οι δικαιούχοι είναι απαραίτητο να προσέρχονται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (& δικό τους στυλό για υπογραφή). Επίσης, στο πλαίσιο αυτό και για την αποφυγή συνωστισμού θα πρέπει να προσέρχεται στο σημείο διανομής μόνο ένα άτομο ανά αίτηση (ο ίδιος ο δικαιούχος). Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιμο να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις.
Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:
 Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο απ’ όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους.
 Την απόφαση έγκρισης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αδυνατεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο που επιπρόσθετα των ανωτέρω εγγράφων προσκομίζει εξουσιοδότηση για την παραλαβή.

Exit mobile version