Για άμεσο κίνδυνο λόγω έλλειψης πολιτικού σχεδιασμού σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής, κάνει λόγο ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β’ Αθηνών, Παύλος Χρηστίδης, σε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, που κατατέθηκε στη Βουλή.
Ειδικότερα, ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρει ότι το υπουργείο, «όχι μόνο προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη σε τρίτους, αλλά προβαίνει και σε ενέργειες που επιδεινώνουν το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής επάρκειας και θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τις κατάντη περιοχές της Αττικής».
Με πρόσφατες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, συγκεκριμένες περιοχές και Δήμοι της Αττικής, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένα υδατορεύματα, αυτά της Εσχατίας, του Σαρανταπόταμου, του Ποδονίφτη και του Κηφισού.
Επιπλέον, κάνει λόγο για παραδείγματα όπως αυτό της Περιφέρειας Αττικής, «η οποία, πριν από λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 18/10/2023, προσπάθησε να εφαρμόσει τις οδηγίες του Υπουργείου σας και να δημοπρατήσει ένα αντιπλημμυρικό έργο στις Αχαρνές προϋπολογισμού 28.000.000€ με κλειστή διαδικασία».
Ο Παύλος Χρηστίδης ρωτά τον Βασίλη Κικίλια σε ποιο σχεδιασμό και ποια τεχνική και θεσμική τεκμηρίωση ερείδονται οι αποφάσεις αυτές, που καλούν την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους να κατασκευάσουν αντιπλημμυρικά έργα που εκβάλλουν στον Κηφισό, Ποδονίφτη, Σαρανταπόταμο, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν επαρκούν ως αποδέκτες.
Επίσης, ρωτά εάν το υπουργείο είναι σύμφωνο με την πρακτική της Δημοπράτησης των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δεδομένου ότι για την κατασκευή και ολοκλήρωση αυτών των έργων απαιτείται διάστημα 2-3 ετών, και άρα θα έχει παρέλθει η περίοδος επαπειλούμενου κινδύνου (χειμερινή περίοδος 2023-24) σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Αναλυτικά, η Επίκαιρη Ερώτηση έχει ως εξής:
” Προς: Τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλειο Κικίλια.
Θέμα: Άμεσος κίνδυνος λόγω έλλειψης πολιτικού σχεδιασμού σχετικά με αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής.
Κύριε Υπουργέ,
Με πρόσφατες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια (ΑΔΑ : 6ΛΒ846ΝΠΙΘ-09Π,6ΖΘΘ46ΝΙΘ-9BΦ, 6ΨΤΨ46ΝΠΙΘ-826, 62ΦΚ46ΝΠΙΘ-1ΧΜ) κηρύχθηκαν σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο 2023-2024, συγκεκριμένες περιοχές και Δήμοι της Αττικής, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένα υδατορεύματα (Εσχατίας, Σαρανταπόταμος, Ποδονίφτης, Κηφισός). Ο Γενικός Γραμματέας, μάλιστα, καλεί την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους να εκτελέσουν, άμεσα και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, τα αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητας τους. Το Υπουργείο με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη σε τρίτους, αλλά προβαίνει και σε ενέργειες που επιδεινώνουν το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής επάρκειας και θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τις κατάντη περιοχές της Αττικής (όπως Μοσχάτο-Ταύρος, Καλλιθέα, Πειραιάς, Νίκαια-Αγ. Ι Ρέντης, Αιγάλεω, Περιστέρι κ.α) που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο 237183/Φ.ΒΟΥΛΗΣ/2.8.2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τόσο το Ρέμα του Ποδονίφτη όσο και ο Ποταμός Κηφισός βρίσκονται σε διαδικασία μελέτης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα απαραίτητα έργα αύξησης της παροχετευτικότητας των δύο αυτών αποδεκτών. Για το Ρέμα του Ποδονίφτη η σχετική σύμβαση με τον Μελετητή υπογράφτηκε μόλις πριν λίγους μήνες, ενώ για τον υδατόρεμα του Κηφισού η σχετική μελέτη που αφορά στο τμήμα 3 Γέφυρες ως Αττική οδό, βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης της ΑΕΠΟ, και περιλαμβάνει αλλαγές στη διατομή και στην άνω στάθμη του Κηφισού, προκειμένου να αυξηθεί η παροχετευτικότητα του. Η δε μελέτη οριοθέτησης, διευθέτησης και έργων ανάσχεσης ρεμάτων του Σαρανταπόταμου δημοπρατήθηκε μόλις τον Σεπτέμβριο του 2023 από την Περιφέρεια Αττικής. Προκύπτει, συνεπώς, ότι οι τρεις από τους αποδέκτες (Κηφισός, Ποδονίφτης, Σαρανταπόταμος) βρίσκονται σε στάδιο μελέτης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα έργα βελτίωσης της παροχετευτικότητας.
Επειδή είναι, επιστημονικά και λογικά, σαφές ότι πρώτα υλοποιούνται τα έργα διευθέτησης των αποδεκτών /υδατορευμάτων και στη συνέχεια τα αντιπλημμυρικά έργα που τροφοδοτούν τους αποδέκτες.
Επειδή το Υπουργείο με τις αποφάσεις αυτές επιδεινώνει κατ’ ουσίαν το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής επάρκειας και θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τις κατάντη περιοχές της Αττικής (όπως Μοσχάτο-Ταύρος, Καλλιθέα, Πειραιάς, Νίκαια-Αγ. Ι Ρέντης, Αιγάλεω, Περιστέρι κ.α) που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο καταστροφικής πλημμύρας.
Επειδή ήδη παρατηρούνται φαινόμενα όπως αυτό της Περιφέρειας Αττικής, η οποία, πριν από λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 18/10/2023, προσπάθησε να εφαρμόσει τις οδηγίες του Υπουργείου σας και να δημοπρατήσει ένα αντιπλημμυρικό έργο στις Αχαρνές προϋπολογισμού 28.000.000 € με κλειστή διαδικασία.
Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε:
1. Σε ποιο σχεδιασμό και ποια τεχνική και θεσμική τεκμηρίωση ερείδονται οι προαναφερόμενες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που καλούν την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους να κατασκευάσουν αντιπλημμυρικά έργα που εκβάλλουν στον Κηφισό, Ποδονίφτη, Σαρανταπόταμο, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν επαρκούν ως αποδέκτες;
2. Είναι το Υπουργείο σύμφωνο με την πρακτική της Δημοπράτησης των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32, παρ. 2, υποπερ. γ’ του 4412/16), δεδομένου ότι για την κατασκευή και ολοκλήρωση αυτών των έργων απαιτείται διάστημα 2-3 ετών, και άρα θα έχει παρέλθει η περίοδος επαπειλούμενου κινδύνου (χειμερινή περίοδος 2023-2024) σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας;

Προηγούμενο άρθροΠ.Τατούλης:Ο «βίος και η πολιτεία» του κ. Παπασταύρου μας καθιστά απολύτως υπεύθυνους για να μην επιτρέψουμε η Περιφέρεια να παραδοθεί σε συγκεκριμένα συμφέροντα
Επόμενο άρθροΣτο πλευρό της Αράπογλου και της Καλαμαριάς , ο Ανδρουλάκης