Εκτενές υπόμνημα με τις θέσεις , προτάσεις της , σε σειρά σημαντικών θεμάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση , κατέθεσε το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) , στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα.
Ολόκληρο το υπόμνημα έχει ως εξής :
1. ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για μια ολοκληρωμένη διοικητική μεταρρύθμιση, που προωθεί την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και εξουσιών, δίνοντας βάρος στην ενίσχυση του ρόλου της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η ΚΕΔΕ, επιθυμώντας να συμβάλει ενεργά στον διάλογο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, πρόσφατα οργάνωσε συνεδριακές διασκέψεις ( ΝοέμβριοςΔεκέμβριος 2020) , προκειμένου να διαμορφώσει τις θέσεις της επί του δημόσιου διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενόψει της κατάθεσης του Νομοσχεδίου που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα, συμμετέχουμε με εκπρόσωπό μας στην «Επιτροπή για την Προετοιμασία του Νόμου για την Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους». Μια Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους που θα ενισχύει τον επιτελικό ρόλο του και θα ενδυναμώνει το ρόλο των Δήμων στην παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη της χώρας και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Οι άξονες της Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος πιστεύει ότι η προωθούμενη μεταρρύθμιση στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης , θα πρέπει:
• Να προωθεί μια ουσιαστική μεταβίβαση πολιτικής και διοικητικής εξουσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση να επικεντρωθεί στον επιτελικό ρόλο της.
• Να αφορά συνολικά την Δημόσια Διοίκηση και όχι μόνο την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Η μεταφορά αρμοδιοτήτων και εξουσιών από τα Υπουργεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνοδεύεται από το σύνολο των αντίστοιχων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, υποδομής, εξοπλισμού κλπ), αλλά και το απαραίτητο προσωπικό, χωρίς το οποίο δεν μπορούν να ασκηθούν οι αρμοδιότητες.
• Να προωθεί την ενεργότερη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, στην περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη της χώρας.
• Να αναβαθμίζει την καταστατική θέση των αιρετών και γενικότερα το ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να ενισχύει τη διοικητική και 5 οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Το νέο κανονιστικό πλαίσιο να συνοδεύεται από Πρόγραμμα Υποστήριξης της Εφαρμογής του, ώστε να διασφαλιστούν οι όροι και οι υλικοί και άυλοι πόροι που απαιτεί μια ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση.
Δεν χρειαζόμαστε μία ακόμη συρραφή τροπολογιών που θα βαφτίσουμε ως μεταρρύθμιση, αλλά μία πραγματική μεταρρύθμιση που θα γραφεί από την αρχή, για μία νέα σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα. ( Θα παραδοθούν οι αναλυτικές θέσεις της ΚΕΔΕ όπως αυτές διατυπώθηκαν μέσω των συνεδριακών διασκέψεων, αμέσως μετά την επικύρωσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.)

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

• Η φιλοσοφία
Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και τον εκσυγχρονισμό των Δήμων μας, ειδικά σε μία φάση όπου η χώρα προσπαθεί να ανακάμψει από τη δεκαετή κρίση. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη του «Φιλόδημου», ο οποίος μέχρι σήμερα αντικειμενικά βοήθησε πολλαπλά τους Δήμους.

• Ισχυρή η θέση της Αυτοδιοίκησης
Μία από τις βελτιώσεις του, είναι το γεγονός ότι η Αυτοδιοίκηση για πρώτη φορά συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος, έχοντας τη δυνατότητα να παρέμβει τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά τη φάση της υλοποίησής του.

• Η ανάγκη για αλλαγές
Παρότι το πρόγραμμα ξεκίνησε με εξαιρετικές προοπτικές, την ώρα αυτή θα πρέπει να ληφθούν άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για αλλαγές, έτσι ώστε να αναπτύξει τις ταχύτητες που οι Δήμοι έχουν ανάγκη.
Στα μέχρι τώρα προβλήματα, οφείλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι
Α) σε πολλές προσκλήσεις δεν τέθηκε πλαφόν υποβολής προτάσεων, με αποτέλεσμα ήδη να υπάρχει κίνδυνος να υπερκαλυφθεί ο προϋπολογισμός τους, πχ. ΑΤ01.
Β) δεν τέθηκαν κριτήρια σε σχέση με το μέγεθος των Δήμων (πληθυσμιακή ή/και εκτατικά), με συνέπεια να έχουν κατατεθεί δυσανάλογα μεγάλες προτάσεις σε σχέση με το μέγεθος των Δήμων.
Γ) η μέχρι σήμερα εμπειρία υποδεικνύει ότι θα έπρεπε να τεθούν κριτήρια σκοπιμότητας σε ορισμένες προτάσεις όπως η ΑΤ01 για την ύδρευση, 5 προτεραιοποιώντας τις ανάγκες των δικτύων πρώτα και μετά άλλων, χρήσιμων αλλά όχι άμεσα αναγκαίων εξοπλισμών, ή η ΑΤ04, την ώρα που τα περιφερειακά αλλά και τοπικά σχέδια διαχείρισης τελούν υπό αναθεώρηση.
Δ) « μεγάλο αγκάθι» για τους μικρούς κυρίως Δήμους παραμένει το θέμα της Τεχνικής βοήθειας, η οποία παρά το μέχρι τώρα σχεδιασμό για παροχή της από την ΕΕΤΑΑ, δεν έχει προχωρήσει.

3. ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προώθηση της τοπικής και εθνικής ανάπτυξης. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και να αξιοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι πόροι που το συνοδεύουν, οφείλουμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά από αλλαγές στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

• Η αρνητική εμπειρία
Μέχρι σήμερα οι Δήμοι δεν συμμετείχαν στο σχεδιασμό των προηγούμενων προγραμμάτων. Πέραν αυτού, συμμετείχαν ελάχιστα στη φάση της υλοποίησης, όντας απλώς τελικοί αποδέκτες προσκλήσεων, για τις οποίες πολλές φορές, ενημερωνόντουσαν από τον τύπο, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων λίγες μέρες πριν οι προσκλήσεις αυτές δημοσιευτούν. Η συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων στις διακοσμητικού τύπου επιτροπές παρακολούθησης, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «συμμετοχή» στην χάραξη μιας κοινής, ώριμης και οργανωμένης αναπτυξιακής πολιτικής. Το ίδιο μπορεί κάποιος να ισχυριστεί και για τη (μη) συμμετοχή στις περιβόητες ΠΕΑΣ, επιτροπές περιφερειακού χαρακτήρα για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, οι οποίες δεν δούλεψαν πουθενά στη χώρα, πλην μία εξαίρεσης.

• Οι ρεαλιστικές προτάσεις της ΚΕΔΕ
Με τις ρεαλιστικές προτάσεις που έχουμε ήδη καταθέσει στον διάλογο που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020, διεκδικούμε να έχουμε ρόλο στη διαμόρφωση αλλά και την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Κανονιστικό πλαίσιο και το Κοινοτικό κεκτημένο που στηρίζεται στις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ουσιαστική συνεργασία και η συνέργεια Υπουργείων – Περιφερειών – Δήμων σε κεντρικό – περιφερειακό – δημοτικό επίπεδο, όσον αφορά τον σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την υποστήριξη της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε :
1. Δημιουργία – θεσμοθέτηση, σε κεντρικό επίπεδο, κοινού οργάνου ΥΠΑΝΕ – ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ 2021–2027, ΕΠΑ 2021–2025, κλπ). Επίσης δημιουργία – θεσμοθέτηση, σε περιφερειακό επίπεδο, κοινού οργάνου της Περιφέρειας και της ΠΕΔ, στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης Αναπτυξιακοί Φορείς της Τ.Α. που υλοποιούν προγράμματα Leader.
2. Συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ στις Ομάδες Σχεδιασμού των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021–2027 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και εκπροσώπων των 13 ΠΕΔ στις Ομάδες Σχεδιασμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021–2027.
3. Οι πόροι για SMART CITIES για τη σύγχρονη διακυβέρνηση των πόλεων, να τεθούν υπό ενιαίο συντονισμό, παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση των επιπτώσεων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ.
4. Εκχώρηση της κεντρικής διαχείρισης των Προγραμμάτων ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) και ΤΑΠΤοΚ σε Ενδιάμεσο Φορέα υπό την ΚΕΔΕ
5. Δημιουργία Επιτελικής Ομάδας Καθοδήγησης, στην οποία θα συμμετέχουν αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΝΕ, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ και της ΕΕΤΑΑ με αντικείμενο, σε πρώτη φάση, την εκπόνηση συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου για τον ΣΠ5 και εν συνεχεία την υλοποίησή του.
6. Συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των Προγραμμάτων: Θεσμοθέτηση ευέλικτων και λειτουργικών Επιτροπών Παρακολούθησης, προκειμένου να λειτουργούν ως πραγματικά θεσμικά εργαλεία παρακολούθησης (monitoring).
7. Θεσμοθέτηση διαδικασίας χρονοπρογραμματισμού των Προσκλήσεων και έγκαιρη ενημέρωση των Δήμων ως δικαιούχων στο νέο ΕΣΠΑ – Συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ, μέσω της διαβούλευσης, στη διαμόρφωση των Προσκλήσεων.
8. Δημιουργία Προγράμματος υποστήριξης των δικαιούχων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ – Διάθεση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για δράσεις θεσμικής υποστήριξης των Δήμων και τη συγκρότηση δομών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης σε επίπεδο ΠΕΔ.

4. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α’ ΒΑΘΜΟΥ
Η ΚΕΔΕ συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στο διάλογο για τη διαμόρφωση των προτάσεων της χώρας για Ταμείο Ανάκαμψης. Οι άξονες των αναπτυξιακών προτάσεών μας, δίνουν έμφαση σε πολιτικές που στόχο έχουν
• τη λειτουργία ψηφιακών δήμων και έξυπνων πόλεων,
• την ανάδειξη των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
• την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.
• την υιοθέτηση «πράσινων πολιτικών» και την αξιοποίηση φιλικών το περιβάλλον μορφών ενέργειας ,στην καθημερινή λειτουργία των πόλεων ,
• την προώθηση σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης των απορριμμάτων με προτεραιότητα στην ανακύκλωση.
• την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου πολιτικής προστασίας, για ασφαλείς πόλεις
• την παροχή κινήτρων για την επαναβιομηχανοποίηση τις χώρας και την ενίσχυση των παραγωγικών της δυνατοτήτων
• την επέκταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων (φυσικού αερίου, ύδρευσης, οπτικών ινών) σε όλη τη χώρα, σε κάθε δήμο
• καθώς και τη μόχλευση ακόμη περισσοτέρων πόρων, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα. Με τις προτάσεις μας αυτές αναδεικνύουμε το σύγχρονο πρόσωπο της αυτοδιοίκησης, της αυτοδιοίκησης που δεν επαιτεί αλλά διεκδικεί με σχέδιο, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Οι 12 προτάσεις που καταθέσαμε αφορούν συγκεκριμένους θεματικούς άξονες:
1. Την ψηφιοποίηση της λειτουργίας των Δήμων και της τοπικής οικονομίας.
2. Την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Την ενίσχυση των υποδομών.
4. Την απασχόληση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
5. Τη δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος, και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. (επισυνάπτονται οι προτάσεις)

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
Η συμβολή της αυτοδιοίκησης στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. Οι Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού σήκωσαν το κύριο βάρος της επίτευξης του «εθνικού στόχου» για μείωση του ελλείμματος και δημιουργίας, σε πρώτη φάση, πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος.
Οι μειώσεις στην απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης των Δήμων, ήταν πρωτοφανείς ενώ παράλληλα οι Δήμοι εκλήθησαν να προσφέρουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, πλεονάσματα στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η πρωτοβάθμια ΤΑ έχει υποστεί μειώσεις χρηματοδότησης που ξεπερνούν το 60%.
Οι μειώσεις αυτές έχουν πλήξει τον σκληρό πυρήνα των ανελαστικών δαπανών των Δήμων και σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα μικρών ΟΤΑ, το κόστος μισθοδοσίας δεν καλύπτεται από την τακτική επιχορήγηση. Επιπλέον, στους Δήμους δεν αποδίδονται οι πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

• Οι Δήμοι λειτουργούν «οριακά»
Με βάση τα παραπάνω γίνεται φανερό πως δεν είναι δυνατόν «να σηκώσουν» άλλο οι Δήμοι το βάρος της λειτουργίας ενός «νέου Κράτους», αν δεν υλοποιηθούν νέες πολιτικές, που στόχο θα έχουν την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, καθώς και το θεσμικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν στις 27 χώρες της ΕΕ το μέσο ποσοστό των εσόδων της Αυτοδιοίκησης στο ΑΕΠ αντιστοιχεί σε 11,8% στην Ελλάδα φθάνει μόλις στο 3,5% (με δεδομένη μάλιστα τη μείωση του ελληνικού ΑΕΠ λόγω της ύφεσης των τελευταίων χρόνων).
Για να μπορέσει η χώρα μας να επανακάμψει σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά και να συγκλίνει με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει η συμμετοχή της Τ.Α. να ανέλθει, τα επόμενα έτη, τουλάχιστον στο 8% του ΑΕΠ της χώρας.

• Αναγκαία βήματα για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων
Για την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ζητούμε μία σειρά μέτρων όπως:
• Να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
• Να προωθηθεί η μεταφορά φορολογικής εξουσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα συνοδεύεται και με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό είσπραξης τοπικών εσόδων – το σύστημα αυτό να είναι φορολογικά ουδέτερο και να μην οδηγεί σε αύξηση φόρων – αντιθέτως, να οδηγήσει σε μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης- αλλά σε ανακατανομή φορολογικών εσόδων ανάμεσα στα επίπεδα Διοίκησης.
• Να προχωρήσει η απόδοση μέσω των Κ.Α.Π. του συνόλου των πόρων που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010 (Συμμετοχή στην αύξηση των εσόδων των φόρων που αποτελούν το χρηματοδοτικό καλάθι των ΚΑΠ) – Άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων κατανομής της πρώτης δόσης των παρακρατηθέντων
• Αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα σε μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια. Οι χρηματοδοτήσεις που γίνονται μέσω του ΠΔΕ κι αφορούν σε έργα τοπικής σημασίας και εντός των ορίων των Δήμων, πρέπει να δίνονται απ’ ευθείας στους Δήμους.
• Απόδοση των πόρων που είναι αναγκαίοι για τη συντήρηση και λειτουργία μεταφερόμενων δομών.
• «Επαναπατρισμός» όλων των ιστορικών πόρων (φόρος ζύθου, βοσκοτόπια, πετρελαιοειδή, περιορισμός τέλους παρεπιδημούντων, απαλλαγές παραχωρησιούχων) που τα τελευταία χρόνια αποσπάστηκαν από τους δήμους.
• Να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του Πράσινου Ταμείου στους Δήμους από 2,5% που είναι σήμερα, στο αρχικό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Σε πρώτη φάση, επιστροφή των τόκων των χρημάτων του Πράσινου Ταμείου, προς όφελος της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών
• Να υπάρξει μια νέα γενναία ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς Δήμους σε πολλές δόσεις.
• Να υπάρξει προσδιορισμός και Τροποποίηση του Αλγορίθμου υπολογισμού και Κατανομής των ΚΑΠ, με περαιτέρω στήριξη των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων.

6. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων
Γνωρίζουμε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια 12 χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος, όσον αφορά τη συνολική εθνική προσπάθεια για τη δημοσιονομική εξυγίανση των οικονομικών της χώρας .
Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ που φτάνει το 60%, σε συνδυασμό από τη μια με τη διαρκή αποψίλωση τους από προσωπικό τους, κι από την άλλη με τη διαρκή μεταφορά αρμοδιοτήτων κι ευθυνών, δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας για τους Δήμους το οποίο έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Παράλληλα δεν επιτρέπει στους οργανισμούς της αυτοδιοίκησης να επιτελέσουν το ρόλο τους όσον αφορά την ενίσχυση τη τοπικής ανάπτυξης, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

• Η «αποψίλωση» των Δήμων από προσωπικό, βλάπτει τους πολίτες
Ουσιαστικά αυτοί που βλάπτονται από τις καταστάσεις που περιγράφουμε παραπάνω, είναι οι πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών. Ιδιαίτερα όταν οι Δήμοι μας «αποψιλώνονται» από έμπειρο κι απαραίτητο αριθμό εργαζομένων μέσω της κινητικότητας, οι οποίοι ασκώντας το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος, επιλέγουν να μετακινηθούν σε άλλους φορείς της δημόσιας Διοίκησης.
Και αυτό, χωρίς να λαμβάνεται προηγουμένως υπόψη ούτε η γνώμη των Δημάρχων, αλλά ούτε και οι πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες των Δήμων στους οποίους εργάζονται. Τις περισσότερες μάλιστα φορές οι μετακινήσεις αυτές γίνονται με οικονομικά κι όχι υπηρεσιακά κριτήρια, αφού στις νέες θέσεις που επιλέγουν να πάνε οι αμοιβές που λαμβάνουν είναι μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που έχουν ως εργαζόμενοι στους Δήμους.

• Ανάγκη για αλλαγή στο μοντέλο της κινητικότητας
Στο πλαίσιο αυτό οφείλει το Κεντρικό Κράτος να παρέμβει και να διορθώσει μια στρέβλωση που υπάρχει στο θεσμό της κινητικότητας, με μια παρέμβαση που ούτε δημοσιονομικό κόστος έχει, ούτε ακυρώνει το θεσμό της κινητικότητας. Αντίθετα, υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον κι αποτελεί έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού να επιτελέσει το ρόλο της .

Τρεις προυποθέσεις για την κινητικότητα.

Η παρέμβαση που ζητά η ΚΕΔΕ από το ΥΠ.ΕΣ. θα πρέπει να προβλέπει ότι όσον αφορά την κινητικότητα και μόνον του προσωπικού των Δήμων , ότι αυτή θα μπορεί να πραγματοποιείται
-Μόνον για μετακίνηση προσωπικού από Δήμο σε Δήμο.
– Να αποτελεί προ-απαιτούμενο η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, για να μπορεί να μετακινηθεί κάποιος εργαζόμενος ενός Δήμου σε άλλο Δήμο.
– Η κινητικότητα να επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ( υγείας ή ανάγκη συνένωσης οικογενειών) , που θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς.

7. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ
Οι Δήμοι ανέδειξαν το «ανθρώπινο πρόσωπο» της χώρας
Οι Δήμοι από την πρώτη στιγμή έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης, δίνοντας έμφαση στην ανθρωπιστική διάσταση του θέματος.
Σήκωσαν το κύριο βάρος διαχείρισης της κρίσης, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια που δεν υπήρχε ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο.
Ωστόσο, η συνδρομή των Δήμων από δω και πέρα θα πρέπει να θεμελιώνεται σε αυτό το συγκροτημένο εθνικό σχέδιο υποδοχής και χειρισμού του προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος και να προβλέπει την ουσιαστική συμμετοχή τους στην υλοποίησή του.
• Τι ζητούμε
Α) Η Αυτοδιοίκηση ζητά καταρχήν να συμμετέχει στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν τη διαχείριση του προσφυγικού.
Β) Έχουμε προτείνει ως ΚΕΔΕ την κατανομή των προσφύγων σε όλους τους Δήμους, με κριτήρια πληθυσμιακά και οικονομικά, ώστε να μην είναι μόνον οι νησιωτικοί και ακριτικοί Δήμοι αυτοί που σηκώνουν το βάρος, ως έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης. συμμετέχουν και όχι μόνο να καλείται να εφαρμόζει προειλημμένες αποφάσεις.
Γ) Ταυτόχρονα ζητάμε την επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης ασύλου και των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας για την άμεση άμβλυνση του προβλήματος και την οικονομική στήριξη των Δήμων και κοινωνιών που σήκωσαν δυσανάλογο φορτίο αυτού του εθνικού ζητήματος.