Δυο συνεδριάσεις, θα πραγματοποιήσει , τη Δευτέρα , 26 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης .
Η πρώτη έχει μοναδικό θέμα την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2020 του Δήμου.
Η δεύτερη , έχει τα εξής 15 θέματα:
1. Συζήτηση – ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τηλεθέρμανση Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
2. Συναίνεση για την κατασκευή νέων υπόγειων υποσταθμών μέσης τάσης και παραχώρηση χρήσης στον ΔΕΔΔΗΕ των απαιτούμενων χώρων.
Εισηγητής: κ. Λαζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
3. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 31,36,37,38 & 88 του οικισμού Ν. Κλείτου του Δήμου Κοζάνης ώστε να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου & Λυκείου Κοζάνης
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Αμανατίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4. Έγκριση η μη αιτήματος Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης για κοπή έντεκα (11) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 69,41 στρεμμάτων ή 69.410 τ.μ. στην κτηματική περιοχή «Γκιώνα» κοινότητας Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας, για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων με ποσοστό ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου, συνολικού εμβαδού 53,21 στρεμμάτων ή 53.210 τ.μ. στην κτηματική περιοχή «Τσαρκούλι» κοινότητας Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας, για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7. Έγκριση η μη παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου εμβαδού 169,77 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8. Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν. 3463/2006 του « Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.2006)»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9. Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Σιδερών, σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν. 3463/2006 του « Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.2006)»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
10. Εξέταση αίτησης χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου ΝΙΤΣΑΣ ΙΚΕ
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
11. Έγκριση της αριθμ. 29/2021 (ΑΔΑ:ΩΜΥ6ΟΚΨΕ-Ξ5Μ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» «περί σύνταξης κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.
12. Έγκριση της αριθμ. 25/2021 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης με θέμα: «Αλλαγή στοχοθεσίας της ΚΔΒΚ έτους 2021, μετά την 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπαποστόλου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΒΚ.
13. Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης Εισηγητής: κ. Πάσχος Καλαμπούκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
14. Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Φτάκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης
15. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.