Με …οκτώ μόνο κρεβάτια έχει αφεθεί η Παιδιατρική Κλινική του Τζανείου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά,η μοναδική σ΄όλο την Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά και τα νησιά του , καταγγέλλει , η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στη Β’ Πειραιά , Νίνα Κασιμάτη.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ , κατέθεσε στη Βουλή , φέρνει στη Βουλή Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια με την επιστολή των Διευθυντριών της Παιδιατρικής Κλινικής του Τζανείου Νοσοκομείου κατά τα έτη 2000-2005 και 2009-2018 κ.κ. Θεονίτσας Βλασσοπούλου και Ζωής Γκερλέ, στην οποία ενημερώνουν για την ουσιαστική κατάργηση της Παιδιατρικής Κλινικής του Τζανείου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά.
Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, « τον τελευταίο χρόνο λόγω της επιδημίας Covid-19 μειώθηκαν οι κλίνες της παιδιατρικής κλίνες παραχωρούμενες στην οφθαλμολογική κλινική και προηγουμένως στην παιδοχειρουργική κλινική.
Συνοπτικά, επί 454 κλινών που διαθέτει το Τζάνειο Νοσοκομείο, για τα παιδιά διετέθησαν αρχικώς 24 κλίνες, οι οποίες μειώθηκαν σε 20, ακολούθως σε 17 και τελικώς σε 8, δηλαδή 2 μόνο κρεβάτια για μεγάλα παιδιά, 3 κούνιες για μικρά παιδιά, 1 μόνωση για μικρά παιδιά και 2 κλίνες Covid.
Το ποσοστό των κλινών που παρέχονται πλέον για τη νοσηλεία παιδιών είναι κάτω του 2%, ενώ τα παιδιά κυμαίνονται άνω του 30% του πληθυσμού του Πειραιά.
Εάν η κατάσταση αυτή παραμείνει στην παιδιατρική κλινική, είναι ευνόητο ότι με τη διάθεση 2 κλινών για τη νοσηλεία μεγάλων παιδιών και χωρίς στήριξη υποειδικοτήτων, η Παιδιατρική Κλινική θα κλείσει».
Επειδή τονίζει , η κυρία Κασιμάτη, η νοσηλεία ενηλίκων και παιδιών στον ίδιο όροφο δεν επιτρέπεται από το Νόμο όπως και η νοσηλεία χειρουργηθέντων παιδιών δίπλα σε ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα αντιβαίνει κάθε έννοια ορθής παροχής υπηρεσιών υγείας, η βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίνα Κασιμάτη καλεί το Υπουργείο Υγείας να αποτρέψει την ουσιαστική κατάργηση της παιδιατρικής κλινικής του Τζανείου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά . Λαμβάνοντας , όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία της, με την αναγκαία και ολοκληρωμένη οργάνωση, στελέχωση με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και εξοπλισμό, προκειμένου να διασφαλισθεί το δικαίωμα πρόσβασης των παιδιών του Πειραιά και των νησιών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας εντός του Εθνικού Σύστηματος Υγείας.