Την εγγραφή της πίστωσης των 570.000 ευρώ για βελτίωση των κτιριακών
υποδομών του νοσοκομείου Πρέβεζας στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας ενέκρινε στη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.
Επίσης , η Οικονομική Επιτροπή , μεταξύ άλλων, έλαβε και τις παρακάτω αποφάσεις:
Ενέκρινε τη διαδικασία για την κατασκευή των έργων:
• Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα, προϋπολογισμού 225.000 €.
• Άμεση αποκατάσταση Ε.Ο Ιωαννίνων – Πρέβεζας θέση Μιχαλίτσι προϋπολογισμού 120.000 €.
• Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) προϋπολογισμού 339.100 €.
Ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο (Βασίλειος Κούγκουλης & ΣΙΑ Ο.Ε.) του έργου: «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Πλαγιά) – Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης – Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000 €